2019-11-07T23:25:51+01:00 8. новембра, 2019. 08:45 |

Производња електричне енергије и угља у Костолцу

Струја изнад плана  

До краја септембра термоелектране у костолачком огранку „Електропривреде Србије“ предале су електроенергетском систему укупно 4.382.997.000 kWh електричне енергије чиме је премашен деветомесечни план производње за 8,5 одсто.Посматрано појединачно по термоелектранама, у том периоду је ТЕ „Костолац А“ произвела 1.486.001.000 kWh, односно премашила план производње за 7 одсто. ТЕ „Костолац Б“ је такође премашио план производње за девет одсто и произвео укупно 2.896.996.000 kWh eлектричне енергије.

Производња електричне енергије се реализују на свим термокапацитетима у Костолцу. Производња електричне енергије се реализује на свим термокапацитетима у Костолцу изузев блока Б2, који је ове године у капиталном ремонту. У првој половини октобра започето је и са производњом топлотне енергије у ТЕ „Костолац А“, која се користи за потребе даљинског система грејања Костолца, Пожаревца и околних насеља, јер је почела грејна сезоана.

Довољно угља

Производња угља на Површинском копу „Дрмно“ је стабилна и у складу с потребама рада термоенергетских капацитета, саопштили су из Службе за праћење и анализу производње. Према обрађеним подацима, у септембру је ископано 763.687 тона угља. На депонијама су се на крају септембра налазиле 619.724 тоне ситног угља. За потребе рада ТЕ „Морава“ и ТЕНТ-а из Обреновца, током деветог месеца извезене су 101.643 тоне угља, a у истом периоду на копу Дрмно“ ископано је  6.432.940 тона угља што је на нивоу годишњег биланса.

      Рударском механизацијом ангажованом на откопавању јаловине у септембру је ископано 2.864.020 кубика чврсте масе. Укупно је током девет месеци ове године откопано и одложено на унутрашњем одлагалишту 22.797.978 кубика јаловине.

                                                                                                                                  Р.Н.