2018-07-28T10:29:24+02:00 28. јула, 2018. 10:29 |

Производња електричне енергије у Костолцу: У складу са потребама

Термоелектране ЕПС-овог огранка „ТЕ-КО Костолац“ произвеле су око 2,8 милијарди киловат-часова електричне енергије у првих пет месеци ове године. У термоелектрани „Костолац А” је током овог периода произведено више од 860 милиона кWh. Блок А1, снаге 100 МW, предао је електроенергетском систему Србије приближно 232,4 милиона кWh. Блок А2, који је стартовао са радом 1980. године, снаге 210 МW, произвео је од почетка године око 627,8 милиона кWh, што је на нивоу производног плана за овај термокапацитет.

                                                          Ветеран

 Блок А1 припада најстаријим термокапацитетима за производњу електричне енергије. Прошле године обележио је пет деценија рада и од 1967. године до данас, испоручио је енергетском систему готово 20 милијарди киловат-сати.

             Термоелектрана „Костолац Б“ је до краја маја успела да оствари производни учинак, који износи готово две милијарде киловат-часова. Прецизније, произведено је 1,98 милијарди кWh електричне енергије за првих пет месеци 2018. године. Посматрано појединачно, блок 1 у ТЕ „Костолац Б“ испоручио је више од милијарду киловат-сати (1.030.057.000 кWh), што је пребачај плана од 0,6 одсто. Блок 2 је у истом периоду испоручио готово 950 милиона киловат-сати.

                                                                                                                            Р.Н.