Ремонти за сигурно снабдевање

Ремонтна сезона у Огранку костолачких термоелектрана у 2019. години је завршена успешно. На сва четири блока рађени су делом стандардни, делом продужени и капитални ремонти. Стандардни ремонти су рађени на блоковима А1 и А2, продужени ремонт је рађен на блоку Б1. На блоку Б2 прошле године је рађен велики капитални ремонт. Сходно обиму трајало је и време ремонта,  тако да је блок А1 ван производње био од 25. јуна до 22. јула, А2 од 4. јула до 1. августа.  Термоблок Б1 је у ремонту био мало дуже, од 21. јуна до 23. јула. Капитални ремонт блока Б2 трајао је 165 дана, од 6. јула до 19. децембра.


Прошлогодишње ремонте на сва четири блока, Ненад Марковић, директор за производњу енергије у Огранку „ТЕ-КО Костолац“ оцењује као квалитетне:

-Када причамо о стандардним ремонтима на блоку А1 и А2 и продуженом на Б1, можемо рећи да су све планиране активности тако изведене да се то после и рефлектовало кроз врло стабилну производњу и наравно, одразило на испуњење и пребацивање производног плана за 2019. годину.

СИСТЕМИ ЗА СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ГАСОВА

-У најсложенијем капиталном ремонту који је рађен на блоку Б2, у трајању од 165 дана,  акценат је пре свега стављен на уградњу система за редукцију азотних оксида. Циљ је да се смањи емисија штетних гасова, односно заштити животна средина и испоштују законом прописане норме, каже Ненад Марковић и додаје:

 -Уграђени су системи за редукцију азотних оксида примарним мерама, урађена је припрема на котловском делу, припрема и уградња система секундарних мера. Б2 је први блок у систему Електропривреде Србије где ће се применити секундарне мере за редукцију азотних оксида. Иначе, циљ је да се преко система за редукцију секундарним мерама уђе у норме испод 170 милиграма по нормализованом метру кубном азотних оксида. Осим уградње система за редукцију азотних оксида замењен је део испаривача котла, што је такође велики посао, замењен је и део међупрегрејача котла, као и пакет лимова регенеративних загрејача ваздуха. Такође, на турбогенераторском постројењу урађен је капитални ремонт са свим потребним интервенцијама.

 Након завршетка капиталног ремонта, блок Б2  је кренуо на време у производњу и то успешно. Тренутно се на блоку ради подешавање и оптимизација параметара загоревања зато што је овај систем за редукцију азотних оксида подразумевао комплетну измену ложења котла.

-Замењена је геометрија неких сегмената и делова тако да се сада на терену ради оптимизација и подешавање сагоревања у котлу. Тај процес ће још трајати, а паралелно се ради пројектовање резервоара за секундарне мере и очекује грађевинска дозвола како би се кренуло у изградњу резервоара са пратећом инфраструктуром и пумпним станицама да би се материја допремила до самог блока.

НЕНАД МАРКОВИЋ, ДИРЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ:

Успешна 2019. година

-Производно гледано, имали смо успешну 2019.  годину. План је остварен и пребачен за скоро 3 одсто. Био је врло реалан и могу рећи прилагођен свим пословима које смо радили. Трудили смо се да сваки мегават произведемо и да број принудних застоја сведемо на неку прихватљиву меру. То је тенденција  ЕПС-а да се сваке године смањи број принудних застоја.

 

СТАРИ БЛОКОВИ У КАПИТАЛНОМ РЕМОНТУ

На почетку ове године у костолачким термоелектранама су кренуле припреме за следећу ремонтну сезону. О пословима које треба урадити 2020. године Марковић каже:

-Планове за ремонте, али и производни план смо направили. Производни план је врло је амбициозан зато што ће на блоковима Б бити краћи ремонти. Електрана Б учествује са 70 одсто од укупне производње у Огранку и то је разлог. Што се тиче саме производње, за сада се држимо усвојеног плана и јако нам је битно да дођемо до ремонта са динамиком јер се након ремонта пропусти који су се јавили у претходном периоду отклоне и онда компензује. Битно је и показало се у пракси, да када одржимо добру динамику до ремонта, увек годину завршимо са производним пребачајем.

 Ове године већи послови ће се радити на „старим“ блоковима А1 и А2 који иду у капиталне ремонте. Ремонт А1 ће трајати 65 дана, а А2 70 дана. Тако ће и ови блокови  спремни дочекати  наредну производну и грејну сезону. Они су иначе, у систему даљинског грејања Пожаревца, Костолца и околних насеља.

                                                                                                                 Д.Деурић

Share.

Comments are closed.

Skip to content