2017-12-15T09:47:18+01:00 15. децембра, 2017. 09:47 |

Производња енергије у „ТЕ–КО Костолац“ : За 5,1одстовишеодплана

Термоелектране у огранку „ТЕ–КО Костолац“ за десет месеци произвеле су 5,65 милијарди киловат-сати, што је за 5,1 одсто више од плана. Протеклих година блокови костолачке термоелектране прошли су кроз свеобухватне ремонте, који су омогућили да се електрична енергија производи у складу са предвиђеном снагом.Два блока у ТЕ „Костолац А“ произвела су за 10 месеци 1,69 милијарди киловат-сати електричне енергије и за један одсто премашили планирану производњу.

Најпоузданији капацитети за производњу електричне енергије у термосектору ЕПС-а, блокови А1 и А2, титулу оправдавају податком блока А2, који је непрекидно на мрежи провео 3.107 часова. Завидан резултат остварен је од фебруара до маја ове године.

ТЕ „Костолац Б“, након овогодишњег ремонта на блоковима, производи електричну енергију са максималном пројектованом снагом. Блокови Б1 и Б2 произвели су 3,96 милијарди кWх и за 6,9 одсто премашили планирану производњу. Костолачки блок Б1 непрекидно је провео на мрежи 2.354 часа, што чини најдужи период рада овог термокапацитета на мрежи ЕПС-а.

Костолачка термоелектрана не предњачи само у производњи електричне енергије већ и топлотне енергије. Током јесењег и зимског периода термоелектране у Костолцу обезбеђују топлотну енергију за даљинско грејање Костолца, Пожаревца и околине. На овај начин велики број индивидуалних ложишта је затворен и унапређена је заштита ваздуха током зимског периода.