2017-12-12T22:04:15+01:00 12. децембра, 2017. 22:04 |

ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА У КОСТОЛЦУ: Веза са државном железницом

            У огранку „ТЕ-КО Костолац“ настављена је реализација пројекта изградње индустријског колосека, од железничке станице „Стиг“ до Термоелектране „Костолац Б“, који је саставни део прве фазе пакет-пројекта кинеског кредитног аранжмана. Уговор за извођење радова потписан је 18. априла, ступио је на снагу 29. маја 2017, а извођач је уведен у посао 20. септембра ове године.                                                                                                                                                         – Укупна дужина колосека од железничке станице „Стиг“ до Термоелектране „Костолац Б“ је око 15 километара, дужина колосека у кругу електране је око 6,5 километара, тако да је укупна дужина новог колосека око 21,5 километара, каже мр Небојша Мишић, руководилац прве фазе пројекта ТЕ „Костолац Б“.

– Пројекат за изградњу индустријског колосека израдио је Саобраћајни институт ЦИП из Београда, а извођач радова је група понуђача коју предводи италијанска фирма „Italiana Costrucioni“, са групом домаћих понуђача коју предводи фирма „Bauwesen“ из Лазаревца на челу. Укупна вредност пројекта је 14.057.788 долара или 1.637.898.185 динара и финансира се из зајма кинеске Ексим банке, у оквиру прве фазе пакет-пројекта за ТЕ „Костолац Б“.

           Пројекат ће се реализовати на основу уговора, техничке документације и грађевинске дозволе, коју је издало Министарство грађевинарства, инфраструктуре и саобраћаја. Реализоваће се у целини, не по фазама, а обухвата извођење радова, испоруку комплетне опреме: шина, прагова, скретница, сигнализације, као и пуштање у рад.

           Рок за завршетак радова је 10 месеци од увођења у посао. Због нерешених имовинско-правних послова, на делу трасе може доћи до продужетка овог рока, али не више од четири месеца.

               – Нови колосек требало би да омогући да се ТЕ „Костолац Б“ и Површински коп „Дрмно“ повежу на државну железницу, а тиме и да се омогући да се несметано довезу и извезу материјали и опрема у и из костолачког огранка ЕПС-а. Железницом ће се омогућити довоз кречњака, опреме и других материјала потребних за рад „ТЕ-КО Костолац“, а извозиће се пепео, гипс, комадни и ситни угаљ, наводи Мишић.

               Индустријски колосек иде једним делом трасом првобитног колосека, који није у функцији од 1990. године, долази до ПК „Дрмно“, наставља се око Брадарца и Дрмна и улази у Термоелектрану „Костолац Б“.