2020-09-18T09:23:05+02:00 18. септембра, 2020. 09:23 |

Промоција пчелара, културне баштине и природних лепота Жагубицe

Општина Жагубица уз подршку Европксе уније преко програма ЕУ ПРО спроводи пројекат увођења и развоја географског информационог система (ГИС) са циљем да створи предуслове за рурални развој и привлачење инвестиција кроз промоцију недовољно искоришћених природних и културних потенцијала. Пројекат под називом „Промоција локалних пчелара, културне баштине и природних лепота општине Жагубица кроз ГИС“ подразумева креирање базе података која ће омогућити боље услове за планиање локалног развоја и располагање ресурсима.

Обезбеђеним средствима у висини од скоро 72.000 евра комплетно је опремљена ГИС канцеларија- набављен је намештај, рачунарска опрема и два ГПС уређаја који ће запосленима који раде на унапређењу географско информационог система омогућити квалитетнији рад.

Kао једна од најзначајних активности у реализацији пројекта издваја се мапирање медних пашњака и кошница које ће знатно олакшати организацију производње меда тако што ће се створити могућност за равномеран размештај и покривање пашних подручја кошницама. Поред тога, креираће се база података са свим пчеларима која ће поред контакт података садржати и њихову понуду пчелињих производа чиме ће се омогућити промоција хомољског меда, пчелара и општине Жагубица не само на територији Републике Србије, већ и у целом свету.

-Осим тога, мапиране су водоводна и канализациона мрежа, креирана је релевантна база података која ће знатно олакшати обављање комуналне делатности. Мапирањем природних богатстава и културне баштине знатно ће се повећати видљивост туристичких потенцијала општине Жагубица, нагласио је заменик председника општине Жагубица Предраг Ивковић.

*Пројекат финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО.  Општина Жагубица је искључиво одговорна за садржај текста и он не представља неопходно ставове Европске уније.