2018-02-23T09:56:11+01:00 23. фебруара, 2018. 09:55 |

Против корова у пшеници

Током развоја пшенице, утицај присуства корова на усев је огроман. Коровске биљке имају негативан утицај на гајени усев, односно онемогућавају нормалан раст и развој пшенице, одузимајући јој простор, минералне материје и воду што директно утиче на њен квалитет и висину приноса. Због густог склопа и добре компетиторске способности, проблем корова у пшенице, није у толикој мери изражен као код окопавина.

Заштита од корова се спроводи након детаљног прегледа усева у ранопролећном периоду и након процене штетности присутне коровске флоре, јер упоредо са пшеницом ничу и коровске биљке. Ранопролећни корови су углавном једногодишње биљке са ниским хабитусом и имају мањи значај у смањењу приноса. У овој групи ранопролећних корова, завршетак бокорења главног усева, доминирају: мишјакиња (Stellaris media), честославица персијска (Veronica persica), мртва коприва (Lamiumpurpureum), горушица пољска (Sinapisarvensis). То су корови који се развијају на нижим температурама и самим тим се они прво јављају. Са порастом температура, а самим тим и са интензивним порастом гајеног усева, фазом влатања, јављају се пролећни корови и то пре свега: броћика (Galiumaparine), паламида (Cirsiumarvense), као и попонац (Convolvulus arvensis), економски веома значајне коровске биљке јер могу значајно утицати на принос гајеног усева.

Од усколисних корова у озимим усевима јављају се: дивљи овас (Avenafatua), пиревина (Agropyrumrepens), ливадарка (Poaannua)…

У борби против корова примењују се индиректне (превентивне) и директне мере.

Индиректне мере обухватају сетву чистог семена, одржавање чистоће пољопривредних машина, уништавање корова на непољопривредним  површинама.Директне мере обухватају агротехничке мере (плодоред, обрада земљишта, ђубрење) и хемијске мере сузбијања корова.

Данас на тржишту постоји велики број хемијских препарата за сузбијање корова у пшеници и та чињеница наводи пољопривреднике на размишљање за који препарат да се одлуче. При одабиру хербицида треба водити рачуна о следећим чињеницама: које су коровске врсте присутне, који су од присутних корова доминантни, ефикасност препарата, право време за примену хербицида, развојни стадијум усева и фазе развоја корова као и климатски услови у тренутку примене.

Препарати који се могу применити у усеву пшенице у циљу сузбијања корова су: Secator (a.m. jodosulfuronmetil + amidosulfuron) , 0,15 l/ha, Biathlon 4D (a.m. tritosulfuron + florasulam) 40-50 g/ha у комбинацији са оквашивачем Dash 1-0,5 l/ha, Lancelot 450 WG (a.m. aminopiralid + florasulam) 33 g/ha уз додатак оквашивача, Laren max PX (a.m. metsulfuronmeptil + tribenuronmetil) 15 g/ha уз додатак оквашивача, препарати на бази a.m. metsulfuron –meptil-a Meteor, Metmark, Tezis 10 g/ha i a.m. fluroksipiraBonaca, Lodin, Starane, Tomigan 0,4 l/ha.

Наведени препарати су саветодавног карактера, пре употребе препарата обавезно треба прочитати упуство за употребу.

            Нормално је да пољопривредници теже високим приносима и зато не треба заборавити да се принос формира још у фази влатања (између првог и другог коленца).

Драгана Урошевић, дипл.инж.заштите биља