У Петровцу на Млави отпочели су радови на уређењу и санацији речног корита Млаве од „Главног“ моста до Вашаришта. Радовио бухватају крчење, кошење и чишћење растиња и дрвећа у речном профилу реке. Поред ових радова планирана је и изградња заштитног бетонског бедема од  „Главног“ до  „Висећег“ моста у самом граду на десној обали Млаве. Извођач радова је „Водопривреда“ из Пожаревца.

Share.

Comments are closed.

Skip to content