Штете настале током поплава које су ове године погодиле општину Петровац на Млави биће саниране и средствима из ребаланса буџета усвојеног на јучерашњем скупштинском заседању. Осим ове, буџет је претрпео промену у смислу повећања средстава за исплату једнократних помоћи најугроженијим становницима који су највише у оквиру програма социјалне заштите.

            Председник Скупштине општине Петровац Миланче Аћимовић прецизирао је да су ребалансом обезбеђена средства у износу од 9,2 милиона динара за измирење обавеза према извођачима радова на санацији штета од елементарних непогода. До краја године из републичке текуће резерве биће обезбеђено додатних 15 милиона динара како би до краја године све обавезе по овом основу биле регулисане.

У наставку седнице усвојени су тромесечни извештаји о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ и КЈП „Извор“ за треће тромесечје 2018. године, одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене и допуњена одлука о одређивању назива необележених и новоформираних улица где је извршено усклађивање одређених назива са текућим законским одредбама. Послови управљања и одржавања дечијих игралишта поверени су јавној установи Дирекцији за омладину и спорт и дата је сагласност ЈКП „Паркинг сервис“ за промену статута како би у наредном периоду овом предузећу могли бити поверени послови управљања општинским и некатегорисаним путевима. Такође, одборници су дали зелено светло Културно – просветном  центру за куповину новог путничког возила путем трогодишњег лизинга.

За члана Школског одбора ОШ „Професор Брана Пауновић“ именован је Ненад Петровић из Рашанаца, док је др Дарко Матовић из Жагубице добио решење за обављање послова стручног утврђивања времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти.

                                                                                                            Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content