2021-05-20T08:55:23+02:00 20. маја, 2021. 08:55 |

Реконструкција трга у Голупцу

Општини Голубац, од стране Кабинета министра без портфеља у Влади Републике Србије задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина, одобрена су бесповратна средства у висини од 6.900.000 динара за суфинансирање за реконструкцију трга. Пројектом се уређује простор, односно дели на више целина и садржаја. Полукружни простор према улици уредиће се зеленим травнатим површинама са цветницама и високим дрвећем. У простору између цветних алеја планира се смештање полукружне клупе као простор за окупљање посетилаца и ученика. Предпростор објекта галерије биће кружно озелењен са засађеним жбуњем и дрвећем.

Кружни централни простор је пројектовани амфитеатар, летња позорница. Реализацијом овог пројекта уз уважавање савремених потреба корисника, грађана и туриста, усклађивањем са историјско урбанистичко – архитектонском структуром, добија се квалитетно и целовито урбанистичко архитектонског решење централног приобалног дела Голупца.

Такође, од стране Кабинета министра без портфеља у Влади Републике Србије задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина, општини Голубац, одобрена су и средства у висини од 1.400.000 динара за финансирање израде пројектно-техничке документације за реконструкцију зграде општине Голубац.