2018-05-30T22:32:46+02:00 30. маја, 2018. 22:32 |

Рекултивација земљишта на „Дрмну“: Засади штите животну средину

          За реализацију плана техничке и биолошке рекултивације деградираног земљишта, одржавање уређених површина и инфраструктурних објеката, у 2018. планирано је да се уложи 135 милиона динара, најавили су из Дирекције за унапређење производње Огранка „ТЕ-КО Костолац“.


       – Акценат је и ове године стављен на уређење површина унутрашњег одлагалишта ПК „Дрмно“. Техничком рекултивацијом обухваћен је простор од око 100 хектара. Поред техничке рекултивације, која је у функцији припреме терена за биолошку садњу материјала, планирани су радови и на одржавању изграђених приступних и противпожарних путева и канала, укупне дужине од око 30 километара, истиче  Машан Трифуновић, руководилац Сектора за надзор и инвестиције.

          Према његовим речима, биће изведени и радови на биолошкој рекултивацији унутрашњег одлагалишта и одржавању постојећих уређених површина, у складу са документом „Планске основе шумске газдинске јединице Костолац“.

            Новим засадима багрема биће обухваћене косине друге и треће етаже унутрашњег одлагалишта на површини од 20 хектара, и то са југоисточне стране у правцу села Брадарац. На равним деловима одлагалишта предвиђена је садња детелине и мешовите траве.

            Инвестиционо одржавање планирано је на површини од 67 хектара, од чега на спољном одлагалишту 12 хектара, а на унутрашњем 55 хектара.

                                                                                                                           Р.Н.