Кључни ремонтни послови на основној рударској механизацији на петом рударском систему за откопавање јаловине реализују се на багеру „SRs 2000“. Ремонт одлагача и транспортера завршен је почетком маја, а оправка багера трајаће до средине јуна.

        − Ремонт багера трајаће 105 дана због сложених машинских захвата. Главни послови су санација лежаја окрета горње градње багера и замена зупчастог венца и радног точка багера са редуктором, каже Зоран Стојковић, управник Сектора машинског одржавања на Површинском копу „Дрмно“ и додаје:

        -Због метеоролошких услова, незнатно се застало са оправком багера, али то неће битно утицати на крајњи рок завршетка ремонта. Ремонт трећег рударског система за откопавање јаловине, који је био планиран за почетак маја, померен је за касније.

         Стојковић још истиче да је корекција овогодишњег плана ремонтних активности направљена због техничко – технолошких услова рада, али и остварења плана откривке.

Р.Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content