2019-10-12T09:50:51+02:00 12. октобра, 2019. 09:50 |

РЕМОНТИ ТЕ „КОСТОЛАЦ Б“: „Двојка“ се спрема за зиму

Капитални ремонт блока 2 у TE „Kостолац Б“ почео је 6. jула и планом је предвиђено да се сви послови заврше до 17. децембра када се очекује да овај термокапацитет буде синхронизован на електроенергетску мрежу Србије. Припреме за реализацију овог капиталног ремонта су трајале више од годину дана, јер су у питању комплексни послови. Прва фаза припреме односила се на  израду ремонтних планова.

– Сама реализација послова подразумева да се после израде планова приступи формирању конкурсних комисија, а потом следе фазе сагледавања понуда, уговарање…Такође, потребно је више месеци за фабрикацију опреме која ће се уграђивати у застоју блока. Како би се уговори успешно реализовали постоји тим колега који даје свој допринос у различитим фазама припреме и реализације уговора, почев од техничких лица, комерцијалног сектора до највишег руководства ЕПС-а, каже Жељко Илић, директор ТЕ „Костолац Б“.

Од већих послова који се реализују у капиталном ремонту блока 2 ове године треба споменити капитални ремонт турбогенератора који ради фирма „GE Power“.

 Увођење примарних и секундарних мера за редукцију азотних једињења ради конзорцијум, око фирме „Via Ocel“, са пројектним решењем „GE Power“.

Капитални ремонт RZV-a са заменом саћа обавља „Термоопрема“, а замену дела MP1 ради конзорцијум око компаније „Mont-r“. Велике послове на ложном уређају и на постројењима горива и отпепељивања изводе фирме ЈП „Термоелектране Косово“ и ПРИМ Костолац, истиче Илић.

До почетка септембра на блоку 2 су урађени послови предвиђени планом и углавном се односе на мерење и демонтажу опреме.

– Када је реч о капиталном ремонту турбогенератора, завршена је демонтажа, а дефектажа и испитивање опреме су у завршној фази. Испоручени су резервни делови и завршена припрема за уградњу. Ротор генератора и модул турбине високог притиска, послати су на фабрички сервис код оригиналног произвођача, каже Далибор Стевић, главни инжењер одржавања.

   Заштита животне средине

           Од значајних еколошких захвата издваја се увођење примарних и секундарних мера за редукцију NOx, које ће омогућити додатну заштиту животне средине.

– Демонтажа канала аеро-смеше и горионика приводи се крају. Што се производње опреме за овај сегмент ремонта тиче, почела је испорука панела цевног система котла. У наредном периоду очекује се испорука горионика, канала аеро-смеше и канала ваздуха. У току су активности на демонтажи цевног система котла, као и припремне активности за његову монтажу, сазнајемо од Стевића.

Код капиталног ремонта RZV-a, са заменом саћа, извршена је комплетна демонтажа топлог и хладног саћа. Нове позиције топлог и хладног саћа произведене су и испоручене у ТЕ „Костолац Б“. Код замене дела MP1 извршена је демонтажа 230 тона опреме, а у току је монтажа и заваривање нове. Монтирано је око 50 одсто позиције цеви, а заварено 22 одсто спојева.

Када је реч о миграцији управљачког система, демонтиран је стари и монтиран нови хардвер у орманима PLC-a.

– Инсталисани су сервери, инжењерске станице и синхронизатор времена, а у току је израда LEDER-a и екранских приказа, каже Стевић.

У склопу ремонта трансформатора сопствене потрошње блока 2BT2, урађена је демонтажа трансформатора и транспорт у фабрику извођача радова, као и расклапање, дефектажа и испитивање трансформатора, а предвиђена је и замена регулационе склопке трансформатора. Треба поменути и радове на замени и модернизацији опреме за мерење и регулацију који се успешно спроводе.

                                                                                                                                     Р.Н.