ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА У ДОМУ ЗДРАВЉА У ПОЖАРЕВЦУ, У ОКВИРУ ДРУГОГ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈА ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ

У оквиру Школе родитељства која постоји при Дому здравља Пожаревац већ неколико година, стручњаци из разних области пружају неопходне информације и упућују будуће и нове родитеље у свет и потребе њиховог потомства, те дају одговоре на многа питања у вези са подизањем и развојем деце.

У оквиру Школе планиране су бројне радионице, са свим релевантним темама. Међутим, с обзиром на актуелно ванредно стање у земљи услед пандемије корона вируса (COVID 19), препоруке и савете стручњака пратите путем објава у новинама „Реч народа“.


 

Препорука струке је да се са Школом родитељства почне у првом триместру трудноће, према утврђеном распореду рада. Она је бесплатна и намењена трудницама које живе на територији Града Пожаревца, без обзира на то где контролишу трудноћу.

Школа родитељства налази се у оквиру Службе за здравствену заштиту жена Дома здравља Пожаревац, под координацијом др Весне Лакић, специјалисте гинекологије и акушерства. Распоред активности и контакт телефони доступни су на сајту Дома здравља www.dzpozarevac.rs, а током ванредног стања препоруке стручњака пратите путем новина „Реч народа“.

 

Kроз једну од активности, психолог одговара на многа важна питања о интраутерином развоју бебе, повољној клими за васпитање, неги и одрастању детета, факторима развоја интелигенције и развоја вербалних функција, као и на многа друга питања и недоумице.

В. Гардашевић

О поменутој теми насловљеној „Родитељство и афективна везаност“ разговарамо са спец. мед. психологије Весном Гардашевић, која указује на важност родитељства и афективне везаности, као најбитније матрице за психолошки развој јединке кроз касније саодношење са светом у коме живи:

Kако је у савременом друштву родитељство све више дар, а све мање биолошка датост, свест о одгоју и оптималној клими за развој деце постаје приоритет и централна тема која подразумева не само прихватање нових улога доласком бебе на свет, већ и саму промену јединке која постаје родитељ.

– Под родитељством се обично мисли на низ практичних задатака и обавеза које мајка иотац имају у вези са бригом о детету, али се данас зна да је родитељство много шири појам те да подразумева велики број значајних промена које ће од жене начинити мајку, а од мушкарца оца. То значи да је по среди процес те да се идентитет родитеља и модел родитељске бриге формирају кроз одређени временски период. Нове улоге налазе своје место у већ формираном идентитету особе и реорганизују живот тако да добијају централну улогу од свих које имамо, а то је улога која нам омогућава да се бринемо о свом потомству. Поред ових унутрашњих промена, родитељство подразумева и низ задатака који  граде однос на релацији „родитељ – дете“.

А. М.

/Наставак читајте у идућем броју новина/

Подршка за остварење овог пројекта обезбеђена је кроз грантове за пројекте у оквиру Другог пројекта развоја здравства Србије и Додатног финансирања за Други пројекат развоја здравства Србије преко Владе Републике Србије из средстава зајма Светске банке.

Мишљења која су овде изнета одражавају ставове аутора и не представљају обавезно и ставове Другог пројекта развоја здравства Србије и Додатног финансирања за Други пројекат развоја здравства Србије, Владе Републике Србије или Светске банке.

Share.

Comments are closed.

Skip to content