2020-02-06T17:50:51+01:00 6. фебруара, 2020. 17:50 |

РПК: Дијалогом до бољих пореских решења

У организацији Парламента привредника Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа одржана је радионица на којој су представљене новине у области пореских прописа и разматрана спорна питања са којима се, пре свега запослени у сегменту финансија сусрећу у свакодневном пословању.

На радионици коју је водила Радмила Петковић, едукатор Пореске управе са дугогодишњим искуством пореског инспектора највише се говорило о новим изменама Закона о порезу на добит правних лица и Закона о порезу на доходак грађана, а у светлу онога што је актуелно за завршни рачун.

-Последње измене везано за Закон о порезу на доходак грађана се односе на нове подстицаје, односно одслобађање од плаћања пореза и доприноса на зараде по основу новог запошљавања. Са становишта Закона о порезу на добит имамо новине које су везане за умањење основице за опорезивање добити. Предмет данашњег разговора биће и пореска амортизација која умањује основицу, а у светлу новог правилника о начину утврђивања пореске амортизације, казала је између осталог Радмила Петковић.

Радмила Петковић, Марија Марковић, Саша Филиповић, Тамара Ивковић, Нермина Љубовић

Ово је прва радионица од оних које ће бити организоване по свим регионалним коморама у Србији,  са идејом да привредници изнесу проблеме са којима се суочавају у примени пореских прописа, шта сматрају да представља препреку у пословању, шта је могуће унапредити како би што лакше, ефикасније и боље примењивали пореске прописе.

-Такође, додатно ћемо практично образложити све оне иницијативе које смо до сада покретали за измену пореских прописа. Ту пре свега мислим, на даље растерећење зарада, смањење пореза на добит и на поновно увођење пореског кредита. То су основни захтеви на којима привредници инсистирају и које смо већ доставили надлежним институцијама, али које желимо додатно да образложимо кроз све ове радионице које ће бити организоване широм Србије. Резултат радионица ће бити једна свеобухватна анализа коју ћемо доставити чим буде формирана нова Влада Србије и на чијем ћемо реализовању даље инсистирати, рекла је Нермина Љубовић, директор Директората за парламенте  привредника ПКС.

                                                                                                          Д.Динић