У организацији Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа одржана је обука из осигурања на тему: „Нематеријална штета и накнада нематеријалне штете“. Предавање је намењено полазницима који се баве искључиво делатношћу осигурања, било у форми да раде као посредници у осигурању, заступници у осигурању, или обављају неке друге послове у осигурању у складу са Законом о осигурању. То су редовни курсеви и едукације које организује ПКС уз медијацију НБС и сваки полазник је дужан да у току једне календарске године обавезно има бар 15 часова едукације, где се настоји ниво њиховог знања подићи на виши степен и на тај начин подићи и квалитет услуга у осигурању.

            -Нематеријална штета је нешто што је невидљиво, није опипљиво и нема своју цену. То је штета коју трпи човек као индивидуа у биолошком смислу, психичком смислу и свом телесном интегритету, како у смислу тог трпљења, тако и у смислу последица које оне директно остављају не само на његов психички, физички и душевни бол, већ и на његово материјално стање, јер он често због таквих повреда нема више могућности да се бави одређеним делатностима и ствара одређене приходе које би стварао да му се није десио несрећан случај. Веома је значајно упознати људе са основним карактеристикама и облицима нематеријалне штете, као и начину економског превазилажења те штете кроз уговор о осигурању, истиче др Раде Баџа, предавач из компаније „Дунав осигурање“.

Потребно је едуковати људе да виде да кроз полису осигурања могу заштитити себе али и друге од себе самога када се деси акцедент који узрокује тешке последице на психичко стање саме индивидуе, али и на његово материјално стање. Те полисе фактички имају двоструки значај и двоструки садржај. На једној страни оне треба да заштите оштећеног да добије правичну и сигурну накнаду, а на другој страни осигуравајућа друштва настоје да обезбеде да и онај ко је штету скривио буде заштићен, како  не би постао жртва неког свог чињења које је довело до нематеријалне штете.

О томе како лекари дефинишу нематеријалну штету, који су критеријуми нематеријалне штете и како се она као таква процењује, образлагао је проф. др Михаило Иле из Клиничког центра Србије.

                                                                                                         Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content