2018-05-29T17:42:55+02:00 29. маја, 2018. 17:42 |

РПК: Председник Александар Стојановић

ПРВА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ РПК БРАНИЧЕВСКОГ И ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

У Пожаревцу је конституисан Одбор сектора за пољопривреду Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа који ће бројати 25 чланова. За председника Одбора изабран је Александар Стојановић, директор Пољопривредне саветодавне и стручне службе Пожаревац, а за његовог заменика Небојша Ђиновић, директор компаније „Супериор“ из Велике Плане.


Вршилац дужности директора РПК Браничевског и Подунавског управног округа Тамара Ивковић је истакла да се после образовања Парламента привредника јуна 2017. године јавила потреба за формирањем секторских одбора. Одбори достављају ставове, предлоге и иницијативе Парламенту привредника као и надлежном сектору Коморе у циљу усаглашавања, заступања и заштите интереса чланова преко надлежних органа Коморе.

-РПК Пожаревац је статусном променом припајања приступила јединственом коморском систему Србије у оквиру кога послује од 1. јануара 2017. године као једно правно лице. Доношењем Закона о привредним коморама уз подршку привреде и привредника, створена је основа за изградњу система који ће бити јак заступник и заштитник интереса привреде, модеран и високопрофесионалан сервис. Новим Законом усвојен је захтев привредника да привреда буде активно укључена у поступак доношења закона и мера економске политике. Формирано је 14 заједничких радних група ПКС-а са ресорним министарствима и НБС-ом у сталном сазиву и они разматрају питања и предлоге привреде који могу да допринесу унапређењу пословања и отклањању препрека са којима се суочавате у свакодневном раду. Упућене су 102 законске иницијативе од којих је до сада решено 47. Законом су јасно дефинисане и подељене надлежности на републичком, покрајинском и регионалном нивоу. Тако је национална Привредна комора надлежна за комуникацију са Владом, учешће у законодавном поступку, за дуално образовање и економске односе са иностранством, а регионалне коморе за комуникацију са органима локалне самоуправе, јавна овлашћења, услуге, едукацију, пројекте и промоције. Конкретно РПК Пожаревац има три одбора са по 25 чланова и Парламент привредника од 35 чланова, а 110 привредних друштава је укључено у рад Коморе, казала је Тамара Ивковић.

У наставку седнице усвојена је одлука о начину рада Одбора сектора за пољопривредеу, а потом је о најзначајнијим активностима које су реализоване у 2017. години, плановима за 2018. годину и привредним кретањима на територији РПК Браничевског и Подунавског управног округа, са посебним освртом на сектор пољопривреде, излагао Миљан Рачић, координатор за пољопривреду у РПК.

                                                                                                    Д.Динић