DSCN2390

Регионална развојна агенција “Браничево-Подунавље” основана је 2009. године, уз подршку Европске уније, а од стране свих градова и општина Браничевског и Подунавског округа, као и представника јавних институција, приватног и невладиног сектора. С обзиром на то да је њен основни циљ унапређење социо-економског стања у региону, активности које РРА спроводи односе се на заступање и промоцију развојних интереса региона Браничево-Подунавље, као и унапређење сарадње и партнерских односа са различитим актерима на националном и интернационалном нивоу.

РРА “Браничево-Подунавље”, као једна од акредитованих регионалних агенција, у сарадњи са Владом Републике Србије, Министарством привреде и Развојном агенцијом Србије, пружа подршку у реализацији различитих националних програма подршке. Један од најистакнутијих је Програм стандардизованог сета услуга, који подразумева директну, бесплатну помоћ микро, малим и средњим предузећима и предузетницима у региону, кроз пружање информација, реализацију обука, промоцију и услуге менторинга за постојећа МСПП. Током 2015. године, 209 учесника је похађало обуке које је реализовала РРА (највећи интерес је био за тзв. “start-up” обукама, тј. обукама за почетнике у бизнису), одржано је 11 промоција програма подршке МСПП, на десетине клијената користило је саветодавне услуге, а више стотина корисника је редовно обавештавано о релевантним новостима из ове области.

Једна од истакнутих области деловања Агенције односи се на истраживање и информисање о расположивим изворима финансирања, као и припрему и имплементацију развојних пројеката и пружање подршке локалним самоуправама и свим заинтересованим странама у изради стратешких докумената, идентификацији пројектних идеја и аплицирању за различита донаторска средства. Од почетка свог деловања, припремила је преко 80 предлога регионалних, међуопштинских и локалних пројеката, укупне вредности од преко 10 милиона евра. До сада, одобрено је, успешно имплементирано или се још увек реализује преко 10 пројеката.

РРА “Браничево-Подунавље” је по речима саветнице за туризам и рурални развој Иване Антонијевић, редовно активна на пољу грант-шема које се финансирају средствима Европске Уније (RSEDP 2, Exchange 3, Exchange 4, и др.

РРА тренутно имплементира два пројекта. Један од њих је “DANTE – Унапређење наутичког туризма на Дунаву кроз планирање и умрежавање“, који покрива четири локалне самоуправе: Смедерево, Пожаревац, Велико Градиште и Голубац, а финансира се од стране Тела за техничку подршку за пројекте Дунавског региона (TAF-DRP), у оквиру Дунавске стратегије ЕУ. Циљ овог пројекта је израда документа којим се идентификују тренутна ситуација, потребе и потенцијални, односно одрживи правци развоја, све са циљем како би се наутички туризам на Дунаву довео на један виши ниво.

Други пројекат од посебног значаја је „Европеизација локалних политика у области руралног развоја“, који се реализује уз подршку Фондације за отворено друштво Србије. Прошле године у ово време, пројекат је дизајниран у складу са најавама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, да ће средином ове године, бити објављени први конкурси у оквиру Националног IPARD II Програма, чиме ће и средства Европске уније бити стављена на располагање потенцијалним корисницима за развој пољопривреде и руралних средина. У том смислу, циљеви Пројекта предвиђају унапређење капацитета и спремности свих локалних актера – потенцијалних корисника тих средстава, кроз информисање, едукације и унапређење сарадње. Сходно томе, током фебруара одржана је серија радионица на тему “Заједничка пољопривредна политика ЕУ – шанса за развој руралних средина у Браничеву и Подунављу”, за које је владало велико интересовање запослених у локалним самоуправама и јавним институцијама, пољопривредних газдинстава, удружења,  задруга, представника приватног сектора и других. Тренутно је у припреми и Приручник који ће садржати кључне информације о темама које су биле предмет уводних радионица: Заједничка пољопривредна политика ЕУ, националне политике, како се припремити за коришћење средстава у оквиру IPARD II Програма, како унапредити међусекторску и међуопштинску сарадњу, и друге.

Share.

Comments are closed.

Skip to content