2018-12-02T21:56:27+01:00 2. децембра, 2018. 21:56 |

СА МОНТАЖНОГ ПЛАЦА ПК „ДРМНО“: Завршена монтажа багера

Реализација уговора потписаног између „Електропривреде Србије“ и кинеске компаније CMEC (China Machinery Engineereing Corporation), укупне вредности 123 милиона долара, којим је уговорена израда и монтажа опреме за шести рударски систем, одвија се према утврђеном плану.

− Завршени су послови на монтажи „Круповог“ багера SchRs 1400, капацитета 6.600 кубних метара чврсте масе на сат, укупне тежине 3.115 тона, и у току су функционалне пробе погона, истиче Мирослав Ивковић, заменик руководиоца Пројекта за повећање производње ПК „Дрмно“ и додаје: „Монтажа четири погонске станице практично је завршена. Постоје неки проблеми са електронапајањем и почетком изградње трафостаница „Рудник 5“ због административних препрека. Изградња трафостанице трајаће око шест месеци. Треба напоменути да смо урадили трасу за постављање пет километара транспортног система и да су кинески партнери испоручили сву неопходну опрему.

На западном монтажном плацу Копа „Дрмно“ у току је монтажа четири погонске станице, што је уговорна обавеза ЕПС-а.

− Радови добро напредују. Очекујем да ће до краја године бити завршени. Постављање седам километара транспортног система, што је такође обавеза ЕПС-а, отпочеће по стварању техничко-технолошких услова на Копу „Дрмно“, каже Ивковић.

Пре рока

Према уговору, шести рударски систем треба да буде завршен и пуштен у рад у року од 47 месеци, односно почетком децембра 2019. године. Према томе како се радови одвијају на терену, извесно је да ће нови рударски систем бити завршен пре рока.

            Када је реч о „Сандвиковом“ одлагачу PA 200-2000, капацитета 8.500 кубика растресите масе на час, укупне тежине 1.480 тона, монтирано је око 88 одсто машинских елемената, а почели су и радови на електроопреми. Очекује се да се монтажа одлагача заврши до средине децембра. Претоварна колица одлагача монтирају се на будућем радном одредишту у копу. Степен машинске готовости је на нивоу већем од 80 одсто. Упоредо с тим радовима, уграђује се и монтира електроопрема.