Пре преласка на рад по дневном реду председаник Скупштине оштине Бранко М. Кецман обавестио је одборнике да се на заседању неће одлучивати о писму одборнице Кристине Јовановић која је предложила да се додели новчана помоћ за децу и запослене у Предшколској установи, основним и средњим школама. Председник је напоменуо да би расправа о овом предлогу била грубо кршење Пословник о раду Скупштине. На почетку заседања констатовано је и да је Милошу Петровићу, који је поднео оставку на место члана Општинског већа, престао мандат. 

          У наставку седнице пред одборницима су се нашле измене и допуне Одлуке о буџету за ову годину. Образложење је дао председник Општине др Иван Рајичић. Он је рекао да је ова одлука условљена потребом усклађивања приходне стране са пренетим средствима из претходне године и остварењима и расходне стране са приоритетима и пренетим обавезама. Дакле, одлука о ребалансу има своје утемељење у закону, напоменуо је. На приходној страни је дошло до увећања буџета јер су остварени већи приходи од пореза на зараде и других пореза и пренета су средства од министарства која ће се током године користити за различите пројекте. Примања од продаје непокретности и задуживања су, међутим смањени у складу са захтевима министарства. Што се расхода тиче, они су смањени у делу који се односи на позицију председника Општине, Библиотеке „Никола Сикимић Максим“, Туристичке организације и Центра за социјални рад. Истовремено на страни расхода повећане су субвенције и давања Јавном комуналном предузећу за набавку опреме.

         После усвајања одлуке о ребалансу приступило се избору новог члана Општинског већа. Мандат је поверен Санели Aнкић, професорки страних језика у ОШ „Вељко Дугошевић“ у Турији.    

Председник Скупштине и нова чланица Већа

       Протекла седница Скупштине памтиће се и по донетој одлуци да од 1. септембра 2023. боравак деце у свим објектима Предшколске установе „Лане“ буде бесплатан, јер су се, како је истакао председник Рајичић сада стекли услови за то. 

      У наставку заседања одлучивало се о отуђивању непокретности из јавне својине Општине Ловачком дому, о преносу парцеле на којој се налази ТВ репетитор и антенски стуб Месној заједници Дубока како би она бринула о тим објектима, а грађани добили бољу мобилну телефонију. Сет тачака односио се на рад  ЈКП и на усвајање извештаја о раду у прошлој и програма рада предузећа и установа у овој години.

      На челу Центра за културу и у наредних шест месеци у својству в.д. директорке налазиће се Марија Коцић којој је на седници обновљен мандат до расписивања конкурса.     

Share.

Comments are closed.

Skip to content