Одборници Скупштине града Пожаревца окончали су годину одлуком о буџету за 2019. годину, који износи скоро 6 милијарди динара.
Последњу седницу, одржану 26. децембра, водио је председник Скупштине Бојан Илић. На дневном реду нашле су се тридесет и четири тачке, од којих је највише пажње и расправе посвећено разматрању и доношењу новог буџета.
Према предлогу Градског већа, наредне године би требало очекивати приход од 3,4 милијарде динара, што уз неутрошена средства из 2018. године укупно износи 5,9 милијарди. Од те суме, уз текуће трошкове функционисања локалне самоуправе и директних и индиректних корисника, највећи део новца планиран је за капитална улагања, тачније 2,95 милијарди динара. Средства ће у највећем износу бити опредељена за очување водних ресурса, одлагање отпада и путну инфраструктуру.
Судећи по томе и како га је образлажући окарактерисао градоначелник Пожаревца Бане Спасовић, буџет за 2019. годину је инвестициони.

У ЕКО ФОНДУ 624 МИЛИОНА

Пре ове Одлуке, одборници су се изјаснили о Програму коришћења Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину, и о мерама унапређења услова живота на територији Града Пожаревца.
Распарава о те две тачке вођена је обједињено, након што је заменик градоначелника Саша Павловић образложио да су средства распоређена у складу са развојном политиком Града. Буџетски фонд који се пуни преко еколошке таксе због загађивања животне средине располагаће са близу 624 милиона динара.


Средства би требало да буду утрошена на 36 пројеката, од очувања водних ресурса и одвођења отпадних и атмосферских вода, преко ЈКП „Водовод и канализација“, као и на одржавање хигијене и заштиту земљишта преко Јавног предузећа „Комуналне службе“. За ова два предузећа из Фонда ће бити издвојена средства за набавку потребне опреме и возила.
Пројектима којима се штити ваздух од загађења улажу се у ширење топлификационе мреже, сузбијање амброзије и озелењавање. Укључујући се у расправу и одговарајући на примедбе и предлоге одборника, Павловић је најавио и израду пројекта за изградњу препумпне станице код Ћириковца, која би омогућила ширење топлификационог конзума у Пожаревцу у другој и трећој висинској зони.
Из Буџетског фонда за заштиту животне средине за Градску општину Костолац издваја се 28 милиона динара, углавном за изградњу водоводне мреже и фекалне канализације у насељима Канал, Дидино село и Колиште. Указано је и на то да пројекат озелењавања Костолца у 2018. години, којим је за период од три године предвиђено 60 милиона динара, још увек није ушао у реализацију због жалби по обављеној јавној набавци.
Одборници су се на овом последњом заседању у 2018. години сагласили са повећањем цена услуга јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац. Цене услуга ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Комуналне услуге“, од 1. јануара, поскупеће у просеку за 2,4 одсто. Цене се повећавају за индекс пројектоване инфлације за наредну годину. Кубик воде за домаћинства коштаће 5 динара више, док ће се изношење смећа плаћати за 11 пара више по квадрату објекта.

Share.

Comments are closed.

Skip to content