2021-01-29T10:05:58+01:00 29. јануара, 2021. 10:05 |

Саобраћајнa полицијa: Појачана контрола

Припадници управе Саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова, у наредном периоду, појачаће активности у циљу откривања прекршаја управљања возилом након истека рока важења регистрационе налепнице.
За откривање и документовање прекршаја користиће се камере за видео надзор саобраћаја у градовима, на аутопутевима и граничним прелазима, као и нове камере на патролним возилима.
Полицијски службеник који у саобраћају затекне возача који управља возилом коме је истекао рок важења регистрационе налепнице, издаће возачу прекршајни налог, а возило ће искључити из саобраћаја и од возача одузети регистарске таблице.
Законом о безбедности саобраћаја на путевима прописано је да моторно и прикључно возило не сме да учествује у саобраћају на путу након истека рока важења регистрационе налепнице.
Власник, односно корисник регистрованог возила, који у року од 60 дана од дана истека важења регистрационе налепнице не поднесе захтев за издавање нове регистрационе налепнице, дужан је да регистарске таблице врати органу који је исте издао, чак и када такво возило не користи у саобраћају.
За власнике, односно кориснике возила који не врате регистарске таблице у року од 60 дана од дана истека важења регистрационе налепнице, Законом о безбедности саобраћаја на путевима прописана је новчана казна у износу од 10.000 до 20.000 динара, уколико је власник, односно корисник физичко лице, новчана казна у фиксном износу од 20.000 динара уколико је власник, односно корисник предузетник и новчана казна од 50.000 до 600.000 динара уколико је власник, односно корисник правно лице.