Информативна служба Града Пожаревца доставила је допис  поводом саопштења компаније „Arriva“.

Град Пожаревац је у складу са позитивним прописима и Законом о јавним набавкама објавио јавну набавку 28. јануара ове године за превоз ученика на територији града Пожаревца. Саопштење понуђача компаније „Arriva“ које је издато у току процедуре спровођења наведеног поступка је грубо кршење Закона о јавним набавкама и противправни утицај на сам ток поступка избора најповољнијег понуђача и комисију за јавне набавке. Тврдње које су издате у саопштењу компаније „Arrive“ су нетачне и покушај да се представи да су они једини легитимни аутопревозници који могу да врше превоз ученика.

Комисија је у складу са Законом, а на основу постављених питања, сугестија и примедби заинтересованих лица прихватила измену постојећих услова. Изменом документације је обезбеђена већа конкуренција у циљу ефикасног трошења јавних средстава у смислу добијања најповољнијих понуда, а  притом није занемарена безбедност деце. Сви понуђачи морали су да доставе потврде о техничкој исправности возила и да су у свом претходном пословању вршили превоз ученика.

У поступку могу и смеју да учествују само понуђачи који имају важеће решење надлежног министарства за обављање линијског и ванлинијског превоза путника. У циљу повећања конкурентности и избегавања монопола на тржишту, све јавне набавке и конкурси које спроводи Град Пожаревац урађене су у складу са Законом о јавним набавкама, уз поштовање основних начела јавних набавки: обезбеђивања конкуренције, транспарентности и једнакости понуђача.

Према томе, компанија „Arriva“ би требало да зна да на тржишту важе исти услови за све понуђаче и једнакост. Овакво саопштење компаније „Arriva“ усмерено је на изазивање незадовољства грађана који користе аутобуски превоз, а посебно зато што је реч о превозу деце.

ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Share.

Comments are closed.

Skip to content