2021-02-04T08:59:30+01:00 4. фебруара, 2021. 07:50 |

Саша Радосављевић поново председник „Смуђ“-a

У Пожаревцу је одржана седница Скупштине Организације спортских риболоваца „Смуђ“. Први пут у историји најстаријег пожаревачког риболовачког клуба, Скупштина је, због пандемије изазване ковидом-19, организована он лајн. Делегати су се неколико дана пре седнице мејлом упозналим са комплетним скупштинским материјалом о коме се на дан „заседања“ дискутовало и одлучивало уживо, електронским путем.

Након избора радног тела и верификационе комисије усвојени су извештај о раду ОСР „Смуђ“ у прошлој години, финансијски извештај о материјално-финансијском пословању као и извештај надзорног одбора. За председника Клуба, између два кандидата, Саше Радосављевића и Лепомира Ђорђевића, поново је изабран Саша Радосављевић. Нови-стари председник је поднео извештај о раду ОСР „Смуђ“ у периоду од 2017. до 2020. године и предложио листу такмичења која ће се одржавати у овој године. 

Делегати су још усвојили извештај Надзорног одбора и предлог програма о раду за 2021. годину са финансијском конструкцијом. На седници је саопштено да ће Клуб у Савезу спортских риболоваца Србије представљати Саша Радосављевић, Александар Вучковић, Лепомир Ђорђевић, Слободан Госта и Милан Станковић.

                                                                                                                                                 Р.Н.