2021-10-20T13:34:17+02:00 20. октобра, 2021. 13:34 |

Саветовање о обновљивим изворима и рационалном коришћењу енергије

Под покровитељством Града Пожаревца и у организацији Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца и Инжењерске коморе Србије – Регионалног центра Пожаревац, одржава се девето по реду саветовање на тему енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.

Шиљак, Перић, Стевић и Трифуновић

Отварајући трибину, председница СДИТ-а Тијана Перић је истакла да је циљ саветовања да информише стручну и ширу јавност о тренутном стању на пољу енергетске ефикасности, о будућим правцима развоја, могућностима улагања и коришћења обновљивих извора енергије на подручју Браничевског округа и шире.

-СДИТ има дуготрајну традицију разматрања различитих техничких питања од ширег друштвеног значаја. Размена стручних и практичних знања из области ЕЕ и ОИЕ, у почетку се одвијала на саветовањима која су временом прерасла у манифестацију под називом „Сајам енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије“. У периоду од 2013. до 2019. године СДИТ је организовао седам сајмова енергетске ефикасности. Прошле и ове године због пандемије определили смо се да ову манифестацију организујемо у форми саветовања и на овом стручном скупу биће презентовано девет стручних радова. Истакнути и специјализовани стручњаци из Србије и Републике Српске представиће теме које практично репрезентују већину области из енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, казала је Тијана Перић.

Обновљиви извори енергије и нове технологије коришћења ових извора постају све значајнији сегмент у свим пољима, а поготово утичу на животну средину. Коришћењем обновљивих извора енергије смањује се трошење необновљивих енергетских ресурса. Замена фосилних горива обновљивим изворима енергије има велики утицај на успешно решавање глобалних еколошких проблема. Данас примена обновљивих извора добија све већи значај, посебно из разлога очувања животне средине и коришћења ресурса доступних на сопственој територији. Технологије искоришћавања обновљивих извора енергије су сваким даном економски све исплативије и конкурентније на тржишту, што отклања страхове да ће прелазак са фосилних горива угрозити економије држава које их користе.

                                                                                    Д.Динић