У току 2018. године Савез друштава инжењера и техничара Града Пожаревца  (СДИТ) je самостално и у сарадњи са друштвима у свом саставу, као и у сарадњи са другим субјектима, успешно реализовао разноврсне активности од значаја за град Пожаревац и шире подручје. Овом приликом представљамо главне активности СДИТ-а за које се сматра да репрезентују суштински садржај његовог рада, и то: Струковне активности, сарадњу са другим институцијама и појединцима, обезбеђење услова за рад, издавачку делатност и рад органа СДИТ-а.

Трибине и саветовања

СДИТ је у сарадњи са Савезом машинских и електро инжењера Србије (СМЕИТС), а под покровитељством Града Пожаревца, 29. марта 2018. године у амфитеатру ВТШСС Пожаревац организовао трибину на тему „Обновљиви извори и рационално коришћење енергије”. Суорганизатори су ДИТ ЕМОС и ВТШСС Пожаревац. Уводничари су били: проф. др Милован Живковић, потпредседник СИТС, проф. др Зоран Стевић, ЕТФ Београд и проф. др Мирослав Станојевић, МФ Београд.

Савез је 2. Априла у просторијама СДИТ-а организовао округли сто на тему „Јавна расправа о Нацрту закона о води за људску употребу”. Суорганизатори су били Друштво Рударско геолошке струке и Друштво ХТМ, а уводничар Александар Аврамовић, ДИТ РГ.

            СДИТ и Друштво ХТМ, 29. јуна прошле  године у клубу ИТ организовали су трибину под називом Корозија и заштита материјалних добара”: 1. Корозија и заштита материјала у току експлоатације, 2. Додатна заштита челичних конструкција од корозије. Модератор скупа и уводничар друге теме био је проф. др Часлав Лачњевац, СИТС.

            Друштво ИТ шумарске струке и СДИТ у сарадњи са ЈП Србијашуме – Шумска управа Пожаревац, 28. септембра приредили су трибину „Aнализа оснивања шума, четинара и лишћара старости 40 година на неплодним земљиштима”. Трибина је одржана на пропланцима изнад села Рам, у рејону званом „Горица“.

            Уз подршку Савеза инжењера и техничара Србије, а под покровитељством Града Пожаревца, 31. октобра прошле године, одржан је „Шести сајам енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије”. Сајам је отворио председник Скупштине Града Пожаревца Бојан Илић, који је том приликом најавио изградњу ветропарка на подручју Градске општине Костолац следеће године. Такође треба истаћи, да је у оквиру 6. Сајма ЕЕ у малој сали Центра за културу успешно одржано традиционално саветовање на тему ОИЕ и енергетска ефикасност. Модератор скупа био је проф. др Зоран Николић са Института техничких наука САНУ. У оквиру сајма издат је зборник радова са саветовања.

                                            Презентације и сајмови

У просторијама СДИТ-а 9. новембра СДИТ и Друштво одржавалаца средстава рада (ДОСРОП) организовали су презентацију на тему „Енергетски ефикасне светиљке”. Носилац реализације овог скупа био је „ЕЛМАТ електроматеријал” Београд. Уводничар је био Саша Арсов, представник Елмата.

СДИТ – Друштво хемичара, технолога и металурга Пожаревац у сарадњи са ВТШСС Пожаревац, а под покровитељством Града Пожаревца, 19. новембра 2018. године у амфитеатру ВТШСС Пожаревац, организовало је веома запажено традиционално седмо саветовање на тему „Нови материјали и могућности њихове примене”.

            Истог месеца, тачније 30. новембра, СДИТ – ДИТ ЕМОС у просторијма СДИТ-а организовало је семинар „Увод у права интелектуалне својине и основе патентне заштите”. Носилац реализације овог семннара био је Завод за интелектуалну својину Републике Србије (ЗИС). Предавач је био представник ЗИС-а Саша Здравковић.

            СДИТ је 14. децембра у просторијама Клуба ИТ организовао презентацију на тему „Колективна заштитна опрема”. Носилац реализације овог скупа био је  „ЕЛМАС СИСТЕМ” Београд. Уводничар је био представник Елмаса, Драган Стевановић.

СДИТ – Друштво одржавалаца средстава рада Града Пожаревца у сарадњи са ВТШСС Пожаревац, а под покровитељством Града, 17. децембра у амфитеатру ВТШСС Пожаревац, организовалo je веома запажено традиционално шесто саветовање на тему „Савремене методе техничке дијагностике”. На почетку скупа, поводом прославе јубилеја, 150 година СИТС-а, заслужним појединцима, фирмама и организацијама додељене су повеље и захвалнице.

У оквиру Савеза – осам друштава

Бројне и разноврсне активности, СДИТ је остварио захваљујући сарадњи са својим чланицама: Савезом инжењера и техничара Србије (СИТС), ВТШСС Пожаревац, Политехничком школом Пожаревац, Пољопривредном школом „Соња Маринковић” са домом ученика из Пожаревца, медијима, као и многим другим субјектима и појединцима.

На сајту СИТС-а су се и током 2018.године налазили информативни садржаји о активностима СДИТ-а и његових друштава.

Евиденти су и напори на обезбеђивању потребних финансијских средстава из различитих извора у складу са Законом и Статутом и ангажовање на сређивању пословног простора.

Поводом активности СДИТ-а и друштава издати су периодични билтени, саопштења, плакати, зборници радова и други информативни садржаји који  промовишу и афирмишу рад СДИТ-а. Почетком 2018. године на Скупштини СИТС, Друштву одржавалаца средстава рада, додељена је повеља „Најбоља ИТ публикација СИТС у 2017. години” за зборник радова издатог поводом саветовања „Савремене методе техничке дијагностике“.

Чланови СДИТ-а су и током 2018. године написали и објавили више радова у зборницима издатим поводом националних и међународних стручних скупова. Запажено је да чланови Савеза поседују техничко-технолошку радозналост из различитих инжењерско техничарских струка, али и из области одређених друштвених односа и појава. У наведеном смислу, вредно је истаћи да је члан Савеза, проф. др Новица Р. Грујић, недавно објавио роман „Раскршћа” чија је прва, краћа промоција одржана 24. децембра у клубу ИТ, по завршетку скупштине ДОСРОП-а.

„У оквиру СДИТ-а удружено је осам друштава организованих по струковном принципу у складу са законом и Статутом СДИТ-а. Савез, делује првенствено на подручју Града Пожаревца и Браничевског округа. СДИТ и сва друштва су током 2018. године предузимала и одговарајуће активности у правцу унапређења унутрашње организације и јачању сопственог статуса, а тиме и јачању реномеа СДИТ-а. Друштва су организовала своје редовне и изборне Скупштине.

Под руководством председника СДИТ-а Милутина Станковића, током 2018. године одржано је девет седница Председништва на којима су разматране разне теме из домена рада Савеза. Посебно треба истаћи да је 26. децембра 2018. одржана седница Скупштине СДИТ-а. У току седнице, кључне тачке дневног реда биле су везане за разматрање и усвајање извештаја о раду и пословању СДИТ-а у 2017. и 2018. години, као и плана рада СДИТ-а за предстојећу годину. У плану рада за наредну годину је наглашено да ће активности Савеза у 2019. години бити настављене у складу са  његовим програмским садржајем рада, истиче секретар Савеза Мирољуб Трифуновић.

Ово су само главне активности СДИТ-а које по свом значају превазилазе локални ниво, а позната је чињеница да су укупне активности СДИТ-а још бројније и разноврсније. Савез друштава инжењера и техничара Града Пожаревац, честитајући нову годину, захваљује се свима који су помогли успешну реализацију програма у 2018

Share.

Comments are closed.

Skip to content