2020-03-10T22:39:19+01:00 10. марта, 2020. 22:39 |

Седница парламента града Пожаревца: У Костолцу формиран Привремени орган

У Пожаревцу је одржана седница Скупштине града Пожаревца, председавао Бојан Илић, на којој су, поред осталог донете одлуке о распуштању Скупштине Градске општине Костолац и о образовању Привременог органа који ће функционисати до формирања нове власти. За председницу Привременог органа именована је Милена Церовшек која је до сада обављала функцију председнице Скупштине ГО, док су за чланове изабрани Серџо Крстаноски, Дарко Грубетић, Далибор Илић и Јасминка Ђорђевић Милорадовић.

                              М. Унгурјановић, Б. Илић и М. Јовановић

Усвојена је и одлука о престанку мандата одборнице Социјалистичке партије Србије Весне Алексовски, нови одборник на њено место, није именован.

У наставку заседања дате су сагласности на програме и планове рада и развоја, као и на финансијске планове установа и фондације Центра за социјални рад, Историјског архива, Центра за културу, Народне библиотеке „Илија М. Петровић“, Градског женског хора „Барили“, Народног музеја, Спортског центра, Туристичке организације, Здравствене установе „Апотека Пожаревац“, Дома здравља и Фондације Миленин дом – Галерија Милене Павловић Барили.

Такође, прихваћен је посебан програм Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ који се односи на коришћења наменских буџетских средстава. Наиме, локална самоуправа одобрила је реализацију пројекта изградње објекта за прихватање преминулих особа на Новом гробљу. Вредност објекта је 8 милиона 895 хиљада динара.

Једна од тачака дневног реда на седници односила се на област разрешења и именовања вршилаца дужности директора јавних предузећа „Љубичево“ и „Топлификација“. Мандати Мирка Стојановића и Дејана Дачића на функцијама вршилаца дужности, по спроведеном конкурсу, продужени су на период не дужи од годину дана.

Скупштина је одлучивала и о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији Града Пожаревца. Одлучено је да се родитељима деце која бораве у приватној ПУ призна у месечном износу од 80 посто од економске цене, као што је случај и са признавањем трошкова боравка малишана у ПУ „Љубица Вребалов“. Фиксни месечни износ од 80 посто од укупне цене трошкова преносиће се родитељима на крају сваког месеца за претходни, а варијабилни део трошкова, који се обрачунава у односу на присуство и одсуство детета, родитељ би регулисали са приватном ПУ.

Одлуком Скупштине града отуђено је грађевинско земљиште на локацији Северног блока индустријске зоне из јавне својине у својину Мешовитог предузећа зa производњу и прераду „Bambi Success“ ДОО Пожаревац, без накнаде, непосредном погодбом.

Измењена је и одлука о покретању поступка јавно – приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности јавног превоза путника на територији града Пожаревца и прихваћена информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима за четврти квартал прошле године.