Ива Вуксановић, Дејан Ристић, Јасна Јовановић, Нермина Љубовић и Тамара Броћић

На осмој седници Парламента привредника Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа којом је председавао Дејан Ристић, разматрана су привредна кретања у региону, извештај о раду РПК за 2023. годину и представљене су услуге менторске подршке за управљање ризицима у пословању и  нови сервис Responsible Business Hub.

О привредним кретањима на територији РПК у 2023. години излагао је стручни сарадник за пројекте Предраг Адамовић. У посматраном периоду у Браничевском и Подунавском округу пословало је 3.367 привредних друштава и 14.935 предузетника, у којима су радно ангажоване 88.552 особе. Извоз привреде са територије коју покрива РПК достигао је 457,5 милиона евра, а увоз 366,7 милиона евра. У спољнотрговинској размени остварен је суфицит у вредности од 90,8 милиона евра. Највише се извози у Немачку, Белгију, Босну и Херцеговину, а највише увози из Пољске, Немачке, Турске. Покривеност увоза извозом је 124,8 одсто. У периоду јануар – децембар остварен је раст укупне робне размене од 4,7 одсто у односу на исти период претходне године и то чини 1,26 одсто робне размене Србије.

Предраг Адамовић

-У пољопривредној производњи 2022/23. године остварени су релативно солидни приноси основних ратарских култура, али су порасли и трошкови сетве због раста цене већине неопходних инпута, па су пољопривредни произвођачи пословали у тешким условима. Обим индустријске производње у односу на 2022. годину бележи пад од 4,3 одсто. Раст од 2,6 одсто је остварен у сектору снабдевања електричном енергијом, гасом и паром, док је пад забележен у секторима прерађивачке индустрије за 6,6 одсто и у сектору рударства за 5,4 одсто, рекао је Адамовић.

                                                                  РЕАЛИЗОВАНЕ 32 ИНИЦИЈАТИВЕ

Извештај о раду РПК за 2023. годину представила је в.д. директора Јасна Јовановић. Најзначајније активности односиле су се на заступање интереса привреде кроз покренуте иницијативе, контакте са члановима, сарадњу са органима локалне самоуправе, на седнице Парламента привредника, групација и секција, на едукацију, дуално образовање, регионалне сајмове и манифестације, јавна овлашћења, припрему материјала.

Јасна Јовановић

-Када је заступање интереса привреде у питању, покренуто је 40 иницијатива према надлежним министарствима и државним институцијама за измену законских и подзаконских аката, од чега су позитивно реализоване 32 иницијативе. Такође, у посматраном периоду упућено је 29 мишљења привреде на законска и подзаконска акта и стратешке документе. Проценат реализације иницијатива је на нивоу од 80 одсто. Привредна комора Србије је у сарадњи са надлежним министарствима организовала спровођење јавних расправа на нацрте 13 законских и подзаконских аката, истакла је Јасна Јовановић.

Запослени у РПК обавили су 1.858 директних контаката са привредницима током протекле године и то: 402 састанка у просторијама чланица и 103 ван службених просторијама чланица Решено је 856 захтева чланица, електронским путем послато је 1.830 мејлова на преко 2.300 електронских адреса.

Са седнице

                                                         ЕДУКАЦИЈЕ И ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

Поред учешћа у радним групама, сарадња са локалним самоуправама огледала се и у промоцији дуалног образовања, а за изузетан допринос у постизању укупних резултата у области образовања РПК је завредела Захвалницу Града Пожаревца.

Током прошле године одржане су две редовне седнице Парламента привредника и једна седница Парламента у проширеном саставу. Што се регионалних сајмова и манифестација тиче, привредници и предузетници из нашег региона учествовали су на 65. Међународном сајму технике и достигнућа у Београду и 17. Међународном Сајму етно хране, на коме су произвођачи из нашег краја завредели 8 признања у 6 категорија.

-Привредна комора Србије је основала Службу за едукацију са циљем да запосленима у привреди помогне да унапреде постојећа и стекну нова знања и вештине. Привредници из нашег региона су учесници обука, радионица, семинара, вебинара. У Браничевском и Подунавском округу дуално образовање је препознато од стране привредних друштава и предузетника. У прошлој години обезбеђено је за ученике 120 места код послодаваца за учење кроз рад у компанијама. Привредници су тражили занатска занимања као што су: пекар, електричар, оператер у прехрамбеној индустрији, месар, бравар – заваривач, оператер машинске обраде резањем, механичар моторних возила, модни кројач. Од четворогодишњих занимања најтраженији су били пољопривредни техничар, прехрамбено – биохемијски техничар, техничар мехатронике, машински техничар за компијутерско конструисање, техничар друмског саобраћаја. ПКС је у 2023. години издала 10 акредитација привредницима из нашег региона.

Током прошле године у РПК су издата 93 уверења о непреференцијалном пореклу робе, 31 уверење о пореклу робе из треће земље, 2 овере докумената потребних за извоз, 3 уверења о пореклу робе Форм А и 203 квалификована електронска сертификата. Комора је у 2023. години деловала као независна, непрофитна, национална организација свих привредних субјеката, која је своју традицију, искуство, знање и стручност ставила у службу најбољег интереса својих чланица и домаће привреде, закључила је Јасна Јовановић.

                                                           RESPONSIBLE BUSINESS HUB

Нови сервисни центар Responsible Business Hub у оквиру Привредне коморе Србије привредницима је представила Тамара Броћић. Овај сервис који подржава Немачка развојна сарадња, а спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ доступан је од априла 2023. године.

Тамара Броћић

-Ради се о центру за информисање и повезивање српских компанија по питању нових захтева који произилазе из немачког Закона о дужној пажњи у ланцима снабдевања, а односи се на заштиту људских права, права радника и заштиту животне средине. Мисија овог сервисног центра је да побољша способност приватног сектора да разуме и да се припреми за нове одрживе стандарде из Закона о дужној пажњи у ланцима снабдевања, као и да побољша конкурентност, одрживост и капацитет компанија на пољу заштите људских права и екологије. Нуди могућност организовања тренинга и обука за компаније које су заинтересоване за ту врсту услуге, као и организацију индивидуалних сличних услуга специјализованих за одређену област. Hub нуди и организацију циљаних обука за добављаче домаћих компанија где на овај начин помаже српским привредницима да објасне својим добављачима значај препознавања ризика у целокупном ланцу и значај управљања ризицима, како би се повећала стабилност свих карика ланца снабдевања, а самим тим и конкурентност и кредибилитет домаћих компанија у очима страних партнера. Постоји јако пуно тема које се тичу компанија у ланцима снабдевања и којима планирамо да се бавимо, а енергетска ефикасност, ESG и корпоративна култура пословања су само неке од њих. Јако нам је драго што су компаније саме почеле да нам се обраћају са предлозима и темама које су им интересантне и важне, указујући нам где им је потребно додатно знање и обуке. Они нас препознају као партнере у овом процесу, и надаље ћемо се трудити да на сваки захтев компаније одговоримо адекватно и пронађемо стручњаке из конкретне области, припремимо и организујемо потребну обуку, нагласила је Тамара Броћић.

                                                   О УПРАВЉАЊУ РИЗИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ

О услугама менторске подршке за управљање ризицима у пословању говорила је Ива Вуксановић, виши саветник у Центру за програме подршке привреди и микро, малим и средњим привредним друштвима ПКС. Ова услуга је намењена власницима и менаџерима привредних друштава и предузетницима у циљу благовременог реаговања на пословне промене.

Ива Вуксановић

-На путу ка одрживом пословању привредници пролазе кроз различите фазе и свака фаза фактички представља прилику за учење. Из тог разлога Привредна комора Србије  у фокус својих привредних активности, између осталог ставља и успостављање система раног препознавања промена у пословању и менторинг услугу за управљање ризицима. На овај начин желимо да помогнемо привредницима да благовремено уоче неке недостатке или евентуално промене у пословању и ризике који их могу успорити у даљем расту и развоју, и како на њих адекватно у што краћем року да реагују. Привредна комора Србије је препозната као једна од институција која би требала да се бави овом темом, односно да пронађе неки начин, систем, механизам или алат за рано препознавање промена у пословању. У протеклој години креирали смо 29 стратегија за управљање ризицима и највећи број тих предузећа имала је проблем са ликвидношћу, казала је Ива Вуксановић.

                                                                     Дарко Динић

Share.
Leave A Reply

Skip to content