2019-06-20T21:23:16+02:00 20. јуна, 2019. 21:23 |

СЕДНИЦА СО МАЛО ЦРНИЋЕ: Унапређење комуналних услуга

Дневни ред двадесет шестог заседања локалног парламента у Малом Црнићу састојао се од четири тачке, а најпре је усвојен извештај о раду Дома здравља за 2018. годину. У току прошле године остварен је укупан приход у износу од 77.785.242 динара, од чега је 71.398.390 динара приход од РФЗО по уговору. Наплаћени сопствени приходи износе 1.491.927 динара, док дотације оснивача су биле на нивоу од 3.807.195 динара. Остварени расходи износе 77.312.695 динара од чега из средстава РФЗО са партиципацијом 71.026.712 динара. Расходи који су финансирани из сопствених средстава установе износили су 1.651.026 динара. Из средстава оснивача утрошено је 3.837.545 динара, а износ од 797.410 динара представља исплату отпремнина по програму рационализације из 2016. године и финансиран је средствима Министарства здравља.

-Дом здравља успешно је реализовао план рада, у погледу своје делатности, фреквентности и квалитета пружених здравствених услуга. На нешто нижем нивоу реализације и у 2018. години остаје превентива, имунизација и контрола одређених категорија становништва. Овај заостатак се покушава умањити васпитним утицајем на становништво кроз организоване едукације и превентивне прегледе. Финансијско  пословање функционише на један транспарентан начин, па се увидом може утврдити усклађеност прихода и расхода, као и наменско трошење средстава РФЗО и оснивача, казао је др Емад Еслеем, директор Дома здравља Мало Црниће.

Потом су одборници дали зелено светло на одлуку о обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења којом се одређују услови и начин обављања комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији Општине Мало Црниће, права и обавезе пружаоца делатности, као и квалитет и финансирање ових услуга. Усвојена је и одлука о давању на коришћење Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ без накнаде трактор са припадајућом опремом који се налази у јавној својини Општине Мало Црниће.

-Захваљујући оваквој одлуци и набавци основног средства јачају се технички капацитети Комуналног предузећа, у циљу развоја и унапређења комуналних услуга и ефикасности пружања услуга. Трактор са припадајућом опремом у вредности од 11.440.000 динара прибављен је путем јавне набавке, а од стране добављача дониран је расипач соли и резервоар за воду, казала је председница СО Мало Црниће Горанка Стевић.

                       ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Говорећи о реализацији пројеката у 2019. години, председник Општине Малиша Антонијевић је подсетио да је ових дана потписан уговор са министром рударства и енергетике Александром Антићем, којим се из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности у Општини Мало Црниће, издвајају бесповратна средства.

-Захваљујем се министру и његовом тиму што су у Општини Мало Црниће препознали некога ко заиста брине о енергији, тако да ће ова средства бити утрошена на реализацију пројекта побољшања енергетске ефикасности путем замене котла и унапређења термичког омотача зграде Општине. Уговор је вредан 9.628.812 динара, а реч је о суфинансирању и Општина је из буџета издвојила 4.983.776 динара. Веома нам је битан овај пројекат зато што ћемо на тај начин утоплити зграду и изградити нову фасаду, а уједно и потрудити се да пређемо са фосилних горива на обновљиве видове енергије. Уградићемо котао на гас, јер је завршен примарни и секундарни вод, остало је да се придобије употребна дозвола и надамо се да ћемо се у наредној сезони грејати на гас. Такође, тренутно се раде пројекти на унапређењу инфраструктуре на фудбалским теренима, пројекти за асфалтирање по насељима  и пројекти реконструкције културно – историјских споменика у Кули, Калишту и Батуши. Потрудићемо се да из буџетске резерве издвојимо средства за санацију дрвеног моста у Великом Црнићу, како би га у што краћем року оспособили за безбедно коришћење, рекао је Антонијевић.

                                                                                                                      Д.Динић