На седници Скупштине општине Петровац усвојен је нови ребаланс којим се увећава укупан обим буџета за 17.381.686 динара, а ради се о средствима која су легла на општински жиро рачун крајем прошле године и која нису могла бити предвиђена првобитном одлуком о буџету.

  -Такође се повећава укупан обим прихода на позицији заштите и унапређења животне средине у складу са изменом обрачуна ове накнаде и по том основу се очекују знатни приливи. Укупан буџетски фонд за заштиту животне средине се увећава за 4.540.000 динара захваљујући већој наплати еколошке накнаде. У расходном делу веома битно је планирање апропријације за исплату ПДВ-а, што је услов за отварање новог пројекта који се тиче подизања туристичких капацитета општине кроз инфраструктурно опремање. Да бисмо добили средства од другог нивоа власти за финансирање радова потребно је да обезбедимо средства за исплату ПДВ-а. Повећавају се средства у оквиру надзорних органа, програма комуналне делатности, пољопривреде, дотације невладиним организацијама, истиче Јадранка Младеновић, начелница Одељења за финансије и буџет.

                                    Председништво Скупштине општине Петровац

                                        УВЕЋАНИ ПРИХОДИ ОД ЕКО ТАКСЕ

            Према речима председника СО Миланчета Аћимовића разлог за доношење новог ребаланса су пристигла средства крајем 2019. године и увећање прихода од еко таксе, што је на расходној страни распоређено на одговарајући начин по програмима.

            У наставку седнице већином гласова усвојени су тромесечни извештаји о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ и КЈП „Извор“, као и измена годишњег програма пословања Комуналног предузећа за 2020. годину. Дата је сагласност на Локални акциони план за запошљавање, одлуке о локалним административним таксама и неприхватању понуде предузећа „Арива Литас“ за остваривање права прече куповине дела непокретности. Формирана је и Комисија за спровођење поступка размене земљишта у саставу: Јелена Миливојевић (председник), Бојан Модрлановић и Тања Цветковић Благојевић.

            Одборници су дали зелено светло на одлуку о изради прве измене и допуне плана генералне регулације насеља Петровац. Ова измена односи се само на део плана, односно блок површине 2 хектара који обухвата простор на којем су лоцирани Аутобуска станица, топлана и околне саобраћајнице. Изменама плана омогућавају се услови за изградњу и уређење ове локације, решавање имовинско – правних проблема у околним улицама и дефинисање потребне инфраструктуре.

            У оквиру кадровских решења за вршиоца дужности директора Дома здравља  именован је др Есидол Перић, док ће у Културно – просветном центру уместо Слободана Перића, функцију вршиоца дужности директора у наредном периоду обављати Милица Илић, дипломирани историчар уметности из Петровца. За новог члана Управног одбора Завичајног музеја именована је Мирјана Росић, трговац из Петровца.

                                                                                              Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content