2017-05-09T10:38:54+02:00 9. маја, 2017. 10:38 |

Седница СО Петровац на Млави: Пет милиона за социјалну заштиту

IMG_8068На последњој седници Скупштине општине Петровац , усвојен је нови ребаланс буџета како би локална самоуправа боље пословала, обзиром на то да првобитном одлуком о буџету нису створени сви услови за реализацију појединих пројеката.

            -У складу са обезбеђивањем услова за остварење појединих пројеката и циљева морамо радити и ребалансе буџета. У приходном делу буџета повећавамо облик прихода –капитални наменски трансфери од Републике, у корист нивоа Општине у износу од 4.993.121 динар, на основу уговора о наменским трансферима које је Општина Петровац склопила са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Наравно, уговором су тачно прецизиране намене за које се могу искористити ова средства, и у расходном делу у оквиру програма социјалне заштите, отвара се нова позиција за ова наменска средства. У расходном делу буџета отварамо још једну позицију у оквиру програма социјалне заштите за исплату услуга домова – интерната за децу ометену у развоју, јер првобитном одлуком о буџету нисмо предвидели та средства, на терет једнократних помоћи. Такође се обезбеђују средства за адаптацију атарских путева на терет пројеката које у овом тренутку није могуће реализовати. У оквиру раздела Општинске управе имамо преусмеравање средстава са апропријација 421, 512, 423 у корист апропријације 426, да би се исплатиле неке обавезе које у овом тренутку морамо да извршимо. У оквиру програма – основно образовање и васпитање, такође отварамо нову позицију и конто 511451 за пројектну документацију која је потребна у основном образовању. Наравно, за све ове износе повећања апропријација, у расходном делу буџета имамо и смањења апропријација, што значи да овом изменом одлуке о буџету Општине за 2017. годину не излазимо из укупног обима буџета осим за онај износ на основу наменског трансфера, где смо повећали приходе и расходе за скоро 5 милиона динара, казала је Јадранка Младеновић, руководилац Одељења за финансије и буџет.

            У наставку седнице већином гласова усвојени су: измена и допуна Статута Општине Петровац, годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину, одлука о градском и приградском превозу путника, одлука о ауто –такси превозу, одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица, одлука о пијацама, измена одлуке о постављању и уклањању башти на површинама јавне намене и Општински оперативни план за одбрану од поплава, за воде другог реда за подручје Општине Петровац.

IMG_8046            Према речима председника Скупштгине општине Петровац Миланчета Аћимовића, чести ребаланси буџета су последица активног односа општинског руководства према министарствима, а овога пута пристигла су трансферна средства за социјалну заштиту од близу пет милиона динара, која ће се употребити за услуге личних пратилаца деце ометене у развоју и за услуге помоћи у кући лицима која не могу самостално да функционишу.

            -Овом изменом одлуке о буџету, предвидели смо и средства за пројектну документацију за реконструкцију атарских путева, пошто нам је у међувремену дата сагласност на управљање пољопривредним земљиштем, тако да ћемо код Министарства за пољопривреду конкурисати са 10 милиона динара за обнову атарских путева. Сетом одлука о социјалној заштити дефинитивно и организационо се прецизира ко ће у Центру за социјални рад пружати одређене услуге и на који начин ће се користити средства, рекао је Аћимовић. Он је овом приликом нагласио да је одлуком Вишег суда у Пожаревцу од 8. марта 2017. године поништен самоуправни споразум закључен између Општине  Петровац и Општинског комитета Савеза комуниста од 8.јуна 1982. године. То значи да се зграда  Старе поште проглашава за јавни интерес и укњижиће се као власништво Републике Србије.

            Скупштина је за директора Завичајног музеја именовала Жаклину Перић, Народне библиотеке „Ђура Јакшић“ Јадранку Грбиновић и Спортског центра Горан Новаковић.

                                                                                                                        Д.Динић