2018-11-20T10:32:54+01:00 20. новембра, 2018. 10:32 |

СЕДНИЦА СО ЖАБАРИ: Извршење буџета на завидном нивоу

На седници локалног парламента у Жабарима којом је председавао Дејан Адамовић усвојен је извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета за првих девет месеци 2018. године. Приходи и примања, односно расходи и издаци на почетку године планирани су у износу од 309.035.000 динара. После првог, другог и трећег ребаланса планирани буџет износи 401.862.000 динара. Кумулативно – кварталним планом буџет је планиран у износу од 326.186.000 динара. Текући буџетски приходи у прва три квартала чине масу од 206.798.000 динара, што представља 70 одсто годишњег плана, односно 94 одсто кварталног плана. Остварени приходи и примања других буџетских корисника из осталих извора износе 4.377.000 динара и на нивоу трезора остварени приходи и примања износе 211.178.000 динара.

            -Ако посматрамо остварене приходе и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године онда имамо остварење у износу од 313.345.000 динара односно 4.440.000 динара средства из осталих извора, што све заједно чини масу трезора у износу од 317.785.000 динара за временски период од јануара до септембра 2018. године, односно 79 одсто годишњег плана. По евиденцији Службе буџета укупно извршени расходи и издаци износе 207.961.000 динара, из осталих извора других буџетских корисника извршено је 3.857.000 динара, а све заједно чини извршење расхода и издатака на нивоу трезора у износу од 211.818.000 динара. То је више у односу на кумулативну табелу за 398.000 динара, што су средства која су из буџета пренета основним корисницима, али их они до 30. септембра нису утрошили. Буџетски расходи и издаци извршени су у износу од 207.563.000 динара што је 63 одсто кварталног плана, односно 51 одсто годишњег плана. Укупно извршени расходи и издаци на нивоу трезора износе 211.420.000 динара, што је 65 одсто кварталног плана, односо 53 одсто годишњег плана, рекла је Надица Ивковић, аналитичар буџета.

                                                                                                            Д.Динић 

Опширније у наредном броју новинa „Реч народа“