На седници локалног парламента у Жабарима разматрано је 13 тачака дневног реда, а најпре је усвојен извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима по финансијском плану буџета и буџетских корисника Општине за првих шест месеци 2019. године. Првим кварталним планом планирани су приходи и примања, односно расходи и издаци у износу од 91.270.368 динара и то је 28,98 одсто годишњег плана. Крајем децембра на рачун су уплаћена наменска средства у висини од 15 милиона динара на основу закључка Владе, која до краја прошле године нису утрошена и самим тим повећана су средства у буџету, односно први квартални план је повећан и износи 106.270.368 динара. Други квартални план буџета износио је 75.597.275 динара, односно 22,91 одсто годишњег плана.

-Првим ребалансом буџета крајем маја приходи и расходи увећани су за 69.682.555 динара, од чега 67.127.260 динара су пренета неутрошена средства из претходних година, 1.549.611 динара су наменски трансфери за пројекат социјалне заштите, док средства у износу од 1.423.972 динара представљају наменски трансфер за мере популационе политике. Након првог ребаланса кумулативно план буџета за први и други квартал је износио 251.550.198 динара. Текући буџетски приходи и примања за први и други квартал остварени су у износу од 136.797.025 динара или са 34,23 одсто у односу на годишњи план. Расходи и издаци за први и други квартал износе 119.552.423 динара или 29,91 одсто у односу на годишњи план, истиче Дејан Адамовић, председник Скупштине општине Жабари.

                                   ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

            Одборници локалног парламента усвојили су програм подршке  за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Жабари у 2019. години. Он је усклађен са уредбама Министарства пољопривреде и односи се на помоћ пољопривредницима у области сточарства, воћарства, пчеларства и за неке иновативне програме у области пољопривреде.

            Одборници су дали зелено светло на извештај о реализацији годишњег плана рада Предшколске установе „Моравски цвет“ за 2018/2019. годину. У протеклој години Установа је задовољила потребе свих заинтересованих корисника и организован је квалитетан васпитно – образовни рад, који се перманентно иновира у складу са најсавременијим технологијама. Урађено је неопходно одржавање објекта, набављени су дидактички материјали и обезбеђено је стручно усавршавање запослених у складу са могућностима. Посебна пажња посвећена је безбедности и очувању здравља деце.

Већином гласова усвојена је и допуна посебног програма коришћења средстава за субвенције из буџета Општине за 2019. годину од стране ЈКП „Комуналац“, као и извештај о раду овог предузећа у првих шест месеци текуће године. Веома значајно је што ће Општина Жабари учествовати на јавном позиву  који се односи на пројекат „Помоћ у изградњи и пројектовању објеката водоснабдевања“, а који се финансира од стране Министарства грађевинарства и инфраструктуре и Владе Немачке.

-У протеклих шест месеци није било застоја у водоснабдевању и редовно се врши хлорисање. Електроника је у нешто бољем стању, али још увек незадовољава, водомери су стари и тренутно се врши реконструкција, замена и поправка неисправних уређаја. У току је поступак за куповину једне пумпе и репарацију већ постојеће. Здравствено безбедна вода је у Витежеву, Симићеву, Ореовици и Влашком Долу, у Жабарима је повећан ниво нитрата, а у Александровцу има амонијака, казао је директор ЈКП „Комуналац“ Живорад Настић и додао да предузеће нема задужења ни кредита, нема дуговања према повериоцима и плате радницима се исплаћују редовно. Он је апеловао на Општинску управу да водовод укњижи, јер је то главни услов за добијање свих дозвола и средстава из Републике за реализацију пројеката.

За вршиоца дужности директора Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“ именован је Стефан Момчиловић из Симићева и потврђен је мандат одборници Тањи Маравић из Александровца.

                                                                                              Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content