2019-11-27T18:40:13+01:00 27. новембра, 2019. 18:40 |

СЕДНИЦА СО ЖАБАРИ: Текући суфицит премашио 20 милиона

На седници локалног парламента у Жабарима усвојен је извештај о оствареним приходима и извршеним расходима у периоду од јануара до септембра текуће године. Према речима председника СО Дејана Адамовића остварени текући приходи и примања у првих 9 месеци износили су 209.468.000 динара што чини 52 одсто годишњег плана, али уколико се посматрају само текући приходи без пренетог нераспоређеног вишка прихода из претходних година, то је чак 71 одсто годишњег плана.

 -Извршени текући расходи и издаци износе 188.201.000 динара што чини 57 одсто кварталног плана, односно 47 одсто годишњег плана. Ако сумирамо остварене текуће приходе и примања и извршене текуће расходе и издатке за првих 9 месеци, можемо констатовати да је буџет Општине Жабари остварио текући суфицит у износу од 20.522.000 динара, истакао је Адамовић.

                                    УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

 У наставку седнице одборници су дали зелено светло на други ребаланс буџета којим се текући приходи и примања увећавају за 67.948 динара као последица анекса уговора између Општине Жабари и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Првобитна вредност уговора била је 1.549.611 динара, а анексом уговора наменска трансферна средства у социјалној заштити износе 1.617.559 динара.

-Овим ребалансом предлажемо повећање прихода из сопствених извора у износу од 7.199.000 динара, који се односи на приходе Предшколске установе у вредности од 394.000 динара и сопствене приходе Месне заједнице Породин од 6.805.000 динара. Након ових промена стање трезора износи 414.747.421 динар. Такође, овим ребалансом обезбеђујемо додатна средства код раздела Општинке управе за енергетске и комуналне услуге 1,4 милиона динара, за новчане казне по решењу суда 300.000 динара и набавку котла 800.000 динара. По захтеву Дома здравља за накнаду рада радиолога обезбеђује се 179.000 динара, за замену ограде у Основној школи у Кочетину 250.000 динара и трошкове превоза запослених у Основној школи у Александровцу додатних 175.000 динара. За пројекат реконструкције терена за мале спортове у Жабарима издваја се 4,3 милиона динара. Смањења иду на терет оних позиција које до краја године неће бити у потпуности реализоване, или за оне пројекте који су завршени а средства су остала на тим позицијама, казала је Надица Ивковић, аналитичар буџета.

Већином гласова усвојене су и одлуке: о одређивању зона и најопремљеније зоне,  стопама пореза на имовину, стопи амортизације, утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину, разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно, односно шумско земљиште код утврђивања пореза на имовину, покретању поступка прибављања кп.бр. 6499, 6500 и 6502 КО Жабари у јавну својину општине Жабари непосредном погодбом,  измена и допуна годишњег програма одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2019. годину.

Усвојен је годишњи план рада Предшколске установе „Моравски цвет“ за радну 2019/2020. годину и за нове чланове Управног одбора ове установе именовани су: Слађана Стокић, Надица Ивковић, Крсто Зоговић (испред локалне самоуправе), Виолета Китановић, Рената Тодоровић, Катарина Настић (из реда запослених), Лазар Јанковић, Вања Величковић, Ивана Пајић (из реда Савета родитеља). Формиран је и Општински савет родитеља којег ће чинити: Татјана Томић, Тања Пауновић, Стеван Перић, Мирослав Стојадиновић, Дарко Милошевић и Жак Перић. За вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Жабари именован је Немања Трујић,  мастер инжењер шумарства из Влашког Дола.

У СО Жабари формирана је нова Одборничка група слободних одборника на чијем се челу налази Саша Беговић, заменик председника је др Снежана Бајовић, а чланови Славиша Павловић, Добрица Павловић и Саша Марковић.

                                                                       Д.Динић