Последња седница у овом сазиву Скупштине општине Жабари сазвана по хитном поступку, одржана је у холу Основне школе „Дуде Јовић“ уз поштовање свим мера донетих од надлежних државних органа. Седници је присуствовало 35 одборника, који су због околности у којима се одржава седели на безбедној удаљености једни од других, уз обавезно ношење маски и рукавица. Седница је отпочела одавањем почасти свим грађанима Србије умрлим од последица корона вируса и исказивањем поштовања и захвалности здравственим и другим радницима и волонтерима, који су изнели терет пандемије.

                                                            ПРВИ ОВОГОДИШЊИ РЕБАЛАНС

На седници је усвојен први овогодишњи ребаланс којим је предвиђено повећање буџетских средстава са 320.278.000 динара на 403.980.597 динара, односно посматрајући на нивоу трезора, износ од 328.046.000 динара после ових промена износи 415.320.608 динара.

 -Ово повећање последица је коригованог суфицита буџета на дан 31. децембар 2019. године који је износио 104.470.597 динара. Део ових средстава у износу од 20.585.000 динара смо већ кроз одлуку о буџету расподелили, а остатак од 83.612.597 динара распоређујемо овим ребалансом. Тако за порезе и обавезне таксе за одводњавање издвојићемо 10 милиона динара и по захтеву Центра за социјални рад за Пројекат „Помоћ у кући за стара лица“ додатних 5 милиона. Канцеларија за управљање јавним улагањима финансира два пројекта на територији наше општине.  Један пројекат се односи на обнову и унапређење ОШ „Дуде Јовић“ и завршетак објекта анекса и фискултурне сале у Жабарима и по том основу из општинског буџета биће издвојено 2.150.000 динара, док је учешће Канцеларије 108.300.000 динара. Учешће Општине у другом пројекту који се тиче реконструкције Центра за социјални рад је 700.000 динара, а вредност читавог пројекта износи 24.416.000 динара. Овим ребалансом највећи део средстава биће усмерен на програм 7 – саобраћај и саобраћајна инфраструктура – 56.380.863 динара и то за асфалтирање улица, истакао је председник Скупштине општине Дејан Адамовић.

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на измену и допуну програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ за 2020. годину – ребаланс 1, оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда, допуну годишњег програма одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2020. годину, одлуку о образовању сталних и посебних радних тела СО, измену и допуну  одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица, допуну плана генералне регулације насеља Александровац, одлуку о боравишној такси, одлуку о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом,  покретању поступка отуђења грађевинског земљишта путем јавног надметања или прикупљањем писаних понуда.

                                                          ИЗВЕШТАЈИ И ПРОГРАМИ РАДА УСТАНОВА

 Стављена је ван снаге одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља и усвојен је извештај о раду ове установе за 2019. годину. Из буџета Општине за прошлу  годину опредељена су средства у износу од 2.727.736 динара и то за јачање капацитета службе превоза болесника, спровођење мера популационе политике, одржавање Хелијант Хелт, Монео и Лис пословног информационог система, услуге лекара специјалисте, сервисирање медицинске и лабораторијске опреме.

 Усвојени су и извештај о раду Комисије за враћање земљишта за 2019. годину, годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. годину, извештаји о раду за протеклу годину и програми рада за текућу годину Центра за социјални рад, Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“, Предшколске установе „Моравски цвет“, Туристичке организације, Центра за културу „Војислав Илић Млађи“ и Штаба за ванредне ситуације општине Жабари. За члана Управног одбора Центра за социјални рад именована је Бранка Милосављевић, а за члана Школског одбора ОШ „Дуде Јовић“ Милан Живановић.

                                                                                                                        Д.Динић

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content