На седници Скупштине општине Жагубица којом је председавала Оливера Пауљескић дата је сагласност ЈКП „Белосавац“ за повећање цене воде. За физичка лица кубик воде ће коштати 65,24 динара, за установе 118,09 динара и привреду 152,67 динара без ПДВ-а. Оправданост овакве одлуке образлаже се: растућим ценана инпута, рационалним коришћењем новчаних средстава, обезбеђивањем благовременог извршавања законских и уговорених обавеза према добављачима, перманентим вршењем активности на побољшању квалитета и квантитета водоснабдевања на нивоу општине.

Миле Перић, Оливера Пауљескић, Томислав Милојевић

 У наставку седнице одборници су једногласно усвојили извештај о раду директора Предшколске установе „Полетарац“ од 1. септембра 2021. до 31. августа 2022. године, извештај о раду ПУ „Полетарац“ за школску 2021/2022. годину, план рада директора ове установе и план рада ПУ „Полетарац“ за радну 2022/2023. годину и развојни план ове установе за период од 2022 до 2026. године. Развојни приоритети у наредном периоду су: унапређивање квалитета васпитно – образовног рада, повећање обухвата деце квалитетним предшколским програмима, проширивање просторних капацитета, унапређивање сарадње са породицом, хоризонталне размене између објеката и са другим предшколским установама, сарадње са локалном заједницом и инклузивне праксе.

За вршиоца дужности директора Културно – просветног центра „Јован Шербановић“ именован је Мирослав Мирковић. Нови чланови Школског одбора Техничке школе Жагубица су Тања Петровић Босић из Жагубице и Илена Пауцановић из Лазнице. За чланове Школског одбора ОШ „Моша Пијаде“ Жагубица именовани су: Златан Милојевић из Крепољина, Севдалиа Стојановић из Милатовца, Јелена Величковић из Жагубице ( испред локалне самоуправе), Никола Јевтић из Крепољина, Звонко Сарафинов из Жагубице, Живота Мишић из Јошанице (из реда запослених), Невена Никодијевић из Сувог Дола, Санела Николић из Жагубице и Драгана Милосављевић из Жагубице (испред Савета родитеља).

Образован је Општински савет родитеља за школску 2022/2023. годину којег ће чинити: Љиља Савкић из Жагубице, Тања Петровић Босић из Жагубице (на предлог Савета родитеља Средње техничке школе), Радиша Симеоновић из Жагубице, Горан Ђурић из Жагубице (на предлог Савета родитеља ОШ „Моша Пијаде“ Жагубица), Данијела Шћопуловић из Лазнице, Марија Војиновић из Лазнице ( на предлог Савета родитеља ОШ „Јован Шербановић“ Лазница), Јелица Јакшић из Крепољина, Лидија Балабановић из Сига (на предлог Савета родитеља ОШ „Јован Шербановић“ Крепољин), Виолета Мирковић из Крепољина, Маринела Пајкић из Сига ( на предлог Савета родитеља ПУ „Полетарац).

                                                                                                                        Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content