На седници Скупштине општине Жагубица којом је председавала Оливера Пауљескић, по хитном поступку усвојена је одлука о јавном задуживању Општине у износу од 36 милиона динара и та средства биће искоришћена за финансирање капиталних инвестиционих расхода и завршетак капиталних пројеката.

            -Општина Жагубица после усвајања буџета за 2019. годину упутила је захтев Министарству финансија за добијање сагласности за јавно задуживање, с обзиром да смо буџет планирали крајње рестриктивно са пренетим обавезама које су настале по основу елементарних непогода које су проузроковале велике штете и велико ангажовање буџетских средстава. Министарство је оценило наш захтев оправданим и по добијању сагласности било је неопходно да на данашњем заседању одборници усвоје ову одлуку. На следећој седници потребно је извршити ребаланс буџета како би ушли у процедуру задуживања и прибавили најповољнију понуду код банака, истакао је Влада Тодоровић, руководилац Одељења за финансије и буџет.

            Одборници су једногласно усвојили и одлуку о завршном рачуну буџета Општине за 2018. годину. Укупна примања и издаци буџета планирани су у износу од 644.471.000 динара. По извршењу буџета до 31. децембра 2018. године остварена су укупна примања у износу од 505.449.000 динара, што чини 78,43 одсто планираних прихода, док су укупни издаци извршени у износу од 521.319.000 динара, што чини 80,70 одсто планираних расхода.

            У наставку седнице усвојен је извештај о раду председника Општине за прошлу годину, Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на територији Општине Жагубица за 2019. годоину, годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава и измена решења о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима Општине Жагубица. За директора овог предузећа на мандатни период од 4 године именован је Јовча Миловановић, док ће функцију директора Културно – просветног центра „Јован Шербановић“ обављати Драган Зарић. Одборници су дали зелено светло и на извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Белосавац“, извештај о раду и финансијски извештај Центра за социјални рад општина  Петровац на Млави и Жагубица за 2018. годину.

                                                                                              Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content