2020-02-24T18:08:47+01:00 24. фебруара, 2020. 18:08 |

СЕДНИЦА СО ЖАГУБИЦА: Усвојен први ребаланс буџета

На скупштинском заседању у Жагубици усвојен је први овогодишњи ребаланс буџета, а разлог за његово доношење према речима председнице СО Оливере Пауљескић јесте распоређивање неутрошених средстава из претходне године у износу од 10.818.000 динара.

-Такође, обезбеђена су средства од 3.406.702 динара као учешће Општине у пројекту проширења, санације и адаптације зграде дечијег вртића, који се реализује уз подршку Кабинета министра без портфеља задуженог за популациону политику и демографију. Укупна вредност овог пројекта износи 18.106.702 динара. Како су ова средства планирана из извора 13 (нераспоређени вишак прихода из ранијих година), износ буџета за 2020. годину и после ребаланса остаје непромењен на приходној и расходној страни и износи 458.138.179 динара, казала је Оливера Пауљескић.

                    Седницом је председавала Оливера Пауљескић

У наставку седнице једногласно су подржане одлуке о усвајању етичког кодекса функционера локалне самоуправе, вршењу екстерене ревизије завршног рачуна буџета за 2019. годину, боравишним таксама, покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине непосредном погодбом и покретању поступка за одређивање Општине Жагубица као корисника непокретности стечених у стечајном поступку ради привођења намени за социјалне потребе.

Одборници су дали зелено светло и и на предлог Ариве Литас за пројекат јавно- приватног партнерства у области јавног градског и приградског превоза путника, извештаје о раду за прошлу годину и планове рада за текућу годину Штаба за ванредне ситуације, Културно – просветног центра „Јован шербановић“, Завичајног музеја Хомоље, Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима и Туристичке организације. Такође, дата је сагласност на извештаје о раду за 2019. годину председника Општине, Општинског већа, Општинског правобранилаштва и Општинске управе.

Овом приликом председник Општине Сафет Павловић се захвалио одборницима на одговорном и преданом раду у претходне четири године.

У оквиру кадровских решења именовани су нови председници и чланови управних и надзорних одбора Завичајног музеја Хомоље и Туристичке организације, члан Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и повереник Савета Месне заједнице Суви До.

                                                                                                          Д.Динић