Седница локалног парламента у Жагубици, прва од укидања ванредног стања,  одржана је уз поштовање свих мера донетих од стране надлежних државних органа.  Одборници су седели у клупама Дома за културу на безбедној удаљености једни од других, уз обавезну дезинфекцију, мерење температуре, ношење макси и рукавица.


На дневном реду било је 14 тачака, а најзначајнија према речима председнице СО Оливере Пауљескић је била одлука о потврђивању аката из надлежности Скупштине општине Жагубица донетих од стране председника Општине за време трајања ванредног стања.

 

-У оквиру ове одлуке садржано је 7 аката, а разлози за њихово доношење јесу законски рокови и наставак финансирања одређених пројеката. О овим актима нисмо водили расправу јер су донета од стране надлежног органа, већ смо их само на данашњој седници потврдили. Међу њима је и други ребаланс буџета донет због хитних мера које је  требало предузети како би се одржала ликвидност буџета у ванредној ситуацији. Најзначајнија промена је јавно задуживање код домаћих банака и то дугорочно за капиталне инвестиционе расходе у износу од 35 милиона динара за асфалтирање улица и тргова и краткорочно, односно задужење за текућу ликвидност у износу од 22 милиона услед неуравнотежености јавних прихода и расхода, односно смањења обима прихода    као последица ванредног стања. За оба кредита добијена је сагласност  Министарства финансија, нагласила је Оливера Пауљескић.

Седницу су одликовали обавезна дезинфекција, мерење температуре, ношење макси и рукавица

Такође, дата је сагласност на годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, одлуку о прибављању непокретности у јавну својину Општине непосредном погодбом, измењени програм пословања ЈКП „Белосавац“ за 2019. годину и извештај о раду Црвеног крста Жагубица за прошлу годину.

 

У наставку седнице одборници су једногласно усвојили одлуку о локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељеним местима, оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда, годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава, извештај о раду Канцеларије за пољопривреду за 2019. годину, Пословник Скупштине општине и именовани су заменици чланова Комисије за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Жагубица у сталном саставу.

                                                                                                            Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content