Сектор помоћне механизације на Површинском копу „Дрмно“ представља важну карику у организацији и фукнционисању производног процеса и површинске експлоатације угља. Овај сектор са око 300 запослених и 150 јединица лаке и тешке механизације, добро је функционисао током зимског периода пружајућу логистичку подршку основној рударској механизацији на откопавању јаловине, ископавању угља, али и пратећим службама одржавања.  То је постигнуто, оцењују у овом сектору, захваљујући доброј припреми за зимске услове рада и одржавању високог нивао погонске спремности возила и тешких машина. 

Више механизације мање застоја

− На свим нашим возилима проверени су управљачки и кочиони системи, као и мотори. То је стандардна процедура пред зимски период и данас се то прати и контролише. Потврдило се и овога пута да свака превентивна врста одржавања даје резултате. Кварови се дешавају у условима тешке експлоатације возила и машина какви су на копу, али помоћна механизација има своје мобилне екипе које на терену поправљају, каже Стеван Поповић, руководилац Сектора помоћне механизације на копу „Дрмно“. 

Стеван Поповић

Он додаје да се последњих пет година обнавља возни парк набавком нових машина и возила помоћне механизације. 

− Прошле године набављено је више јединица тешке механизације: пет булдожера, један ровокопач, два померача трака, две комбиноване машине и један чистач транспортних трака. Добили смо и 11 нових камиона за масован превоз радника. Сада практично сваки рударски систем има своје средство за превоз радника. Набављена је и дизалица носивости 90 тона која је веома важна у раду рударске механизације, као и ниско носећа приколица за терет до 50 тона, каже Поповић. 

Када је реч о новим возилима за ову годину планирана је куповина више булдожера, специјализованих машина и теренских возила. Осим тога, у  наредном периоду се очекује и набавка две ватрогасне цистерне. 

– Све ове планиране активности требало би да буду усаглашене са пријемом нових радника који нам недостају јер је потребно време да се они оспособе за рад. До сада је направљен искорак у том правцу и било би добро наставити са пријемом младих инжењера, техничара, возача, руковалаца тешком механизацијом и одржавалаца како би били спремни за остваривање постављених циљева. Све је усмерено за припрему копа за повећање производње са девет на дванаест милиона тона годишње и нашег настојања да помоћна механизација буде спремна да одговори захтевима производног процеса након изградње новог термоенергетског капацитета, сазнајемо од Поповића.  

                                                                                                                 Р. Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content