2019-05-24T08:59:46+02:00 24. маја, 2019. 08:59 |

Сектор за ИМС огранка „ТЕ-КО Костолац“: До бољих услова рада

Управа ЈП ЕПС и Сектор за ИМС огранка „ТЕ-КО Костолац“ организовали су у Костолцу обуку за запослене из организационих целина интегрисаног система менаџмента и безбедности и здравља на раду. Циљ обуке био је припрема за миграцију са досадашњег стандарда OHSAS 18001:2007 на нови стандард ISO 45001:2018.

− Сврха новог стандарда је да организацијама омогући да пруже безбедно и здраво радно место, да се спрече повреде или нарушавање здравља у вези са радом, као и да се проактивно побољшају пeрформансе безбедности и здравља на раду. Нови стандард ISO 45001:2018 требало би да помогне организацијама у побољшавању безбедности, смањењу ризика на радном месту и стварању безбеднијих услова рада, истиче Тијана Перић, руководилац Сектора за интегрисани систем менаџмента у костолачком огранку ЕПС-а.

Она је још навела да се велики губици одражавају на економију, али и на саме запослене због раног пензионисања, изгубљених дана због боловања или одштетних премија.

− Међународна организација за стандардизацију 2018. године покренула је развој новог стандарда због статистичких података којима се располаже. Више од 6.300 људи у свету дневно изгуби живот у акцидентима или од обољења узрокованих радом, рекла је Тијана Перић.

Она је истакла и да се Сектор за IMS костолачког огранка ЕПС-а интензивно припрема за имплементацију новог стандарда.

Чим је Међународна организација за стандардизацију објавила нови стандард ISO 45001:2018, Институт за стандардизацију Републике Србије отпочео је активности на његовој имплементацији.

Р.Н.