2021-04-05T09:33:13+02:00 5. априла, 2021. 09:33 |

Сетва јарих култура

На подручју Браничевског округа пролећна сетва је планирана  на око 100.000 хектара. У сетвеној структури најзаступљенија култура је кукуруз, са планираних око 60.000 хектара. Ове године се очекује повећање површина под уљаним културама првенствено сунцокретом и у плану је сетва на око 20.000 хектара. Пре предсетвене припреме, потребно је унети планирану или препоручену количину азотног минералног ђубрива. Предсетвена припрема обавља се минимум седам дана пре сетве, због слегања сетвеног слоја за  прецизније обављање сетве, као главног услова уједначеног ницања усева. Сетву хибрида кукуруза и сунцокрета треба почети кад се земљиште на дубини сетвеног слоја загреје на 8-10℃, што је у нашим условима од 1-15. априла. Препорука је да сетву јарих култура треба почети у првој декади априла како би усеви што раније изникли  и боље развили коренов систем, што је један од главних предуслова за формирање потенцијала приноса. 

Уколико се сетва из објективних разлога мора померити после 20. априла,  најбоље је сејати хибриде краће вегетације. Посебну пажњу код производње јарих култура треба обратити на правилну примену агротехничких мера као параметра постизања  високих приноса. 

Јоргованка Влајковац,

дипл. инг. пољопривреде за ратарство

у ПССС Пожаревац