2021-10-07T09:23:54+02:00 7. октобра, 2021. 09:23 |

Сигурнија будућност за 15 жагубичких породица

Програм „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији” (EU SHAI) осмишљен је да побољша примену политика социјалне инклузије у Србији и обезбеди одржива стамбена решења праћена мерама активне инклузије за најосетљивију популацију. Општи циљ Програма јесте да допринесе повећаном социјалном укључивању жена и мушкараца, девојчица и дечака који живе у сиромаштву и искључени из друштва и омогући им достојанствен живот и активно учешће у друштву.

Сврха Програма је да на одржив и одговоран начин унапреди животне услове за најугроженије жене и мушкараце, девојчице и дечаке који живе у неодговарајућим/несигурним условима у циљу остваривања боље инклузије широм Србије. Програм спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), а национални партнери и корисници програма су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство за европске интеграције.

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КУЋА

У оквиру програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији”, Европска унија издвојила је 10.2 милиона евра за изградњу, куповину и реконструкцију станова и кућа, као и мере социјалне инклузије за 421 породицу у 19 градова и општина у Србији. Међу њима је и општина Жагубица којој су за пројекат „Подршка социјалној инклузији за сигурнију будућност“ одобрена средства у износу од 373.748,81 евра. Циљ пројекта је да се обезбеди стамбена подршка за 15 породица на одржив и одговоран начин, кроз изградњу 10 и реконструкцију 5 породичних кућа у приватном власништву.

     Предраг Ивковић и Милена Пајић на церемонији уручивања уговора о донацији

Уз стамбена решења обавезне су и пратеће мере активне инклузије за чланове изабраних породица које подразумевају подршку у области образовања, унапређење запошљивости, самозапошљавање и олакшан приступ различитим услугама социјалне и здравствене заштите. Заменик председника Општине Жагубица Предраг Ивковић истиче да ова локална самоуправа посебно подржава социјално оријентисане програме.
-Предвиђена је изградња нових кућа, пре свега за особе са инвалидитетом, затим за породице ромске националне мањине, као и за једну породицу која живи у неадекватним условима. На овом пројекту увелико се ради. Извршено је прелиминарно анкетирање грађана преко Удружења „Инвалиди Хомоља“ и Центра за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица који су и партнери на пројекту. У циљу евидентирања породица које припадају осетљивим групама, потенцијалних корисника пројекта, укључили смо и све поверенике месних заједница. Сачињен је Правилник о избору корисника, ускоро ће бити објављен јавни позив грађанима, каже Ивковић наглашавајући да је процес мало успорило инсистирање Европске уније да се реше имовинско правни односи. Овај проблем потенцијалним корисницим решен је уз помоћ ЈП за планирање и управљање пројектима општине Жагубица.
-Реконструише се пет кућа у вредности од по 7.148,50 евра, док ће се за изградњу нових утрошити по 24.389,00 евра. За све који буду ушли у овај програм предвиђене су и мере социјалне инлузије, у зависности од њихових потреба и способности. Реч је о значајним средствима што је у данашње време велики успех једне локалне самоуправе, каже Ивковић уз напомену да се појавио проблем, за који се нада да ће бити решен на нивоу ЕУ и надлежних министарстава. Реч је о поскупљењу грађевинског материјала од времена аплицирања за овај пројекат до данас. Цене грађевинског материјала у овом периоду, наиме, увећане су и до 200 посто.

ИНКЛУЗИЈА

Вредност пројекта, према речима менаџерке Милене Пајић је 451.230,14 евра, 373.748,81 евра су средства из донације, док општина из сопственог буџета суфинансира пројекат са 72.435,33 евра.

Центар Жагубице

Пројектом није предвиђено обезбеђивање земљишта, већ само израда пројектно – техничке документације, изградња нових и реконструкција постојећих кућа, као и социјална инклузија за све изабране породице.
-Од укупне вредности пројекта, нешто мање од 126.150,00 евра издвојено је за инклузију породица. По 1.261,50 евра биће издвојено за белу технику, кућне апарате, намештај, помагала…
Осмишљене су и радионице, едукације, посете туристичким дестинацијама и други садржаји. Сви становници општине Жагубица имају права да аплицирају, под условом да су власници земљишта и да припадају наведеним осетљивим групама становништва. Детаљније информације биће наведене у јавном позиву који је у припреми, а заинтересовани могу добити информације у Општинској управи, у канцеларији за бесплатну правну помоћ и саветодавну подршку, закључила је Пајић.

Ауторка: М. Перишић
Сарадници: В. Јанковић и В. Винкић
Фото: UNOPS/Сања Кнежевић и архива „Реч народа“