ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВAЦ

Након успешно окончане грејне сезоне, Јавно предузеће „Топлификација“ у Пожаревцу налази се у процедури оцењивања приспелих понуда за извођење радова на ширењу топловодне мреже на две локације у граду – у Изворској, и у Улици Немање Томића, упркос сложености система и чињеници да недостаје станица за подизање притиска, за коју се директор Славиша Стојковић нада да ће бити изграђена у наредном периоду.

У Улици Немање Томића у плану је изградња секундарне топловодне мреже за напајање топлотном енергијом објеката на зони изграђене ТПС и то на адресама Немање Томића 2 – 22, Војске Југославије 16 – 24, Јелене Ћетковић 1 – 33 и 2 – 10, Ивана Горана Ковачића 1 – 13 и 2 – 10 и Боже Димитријевића 41 – 61 у Пожаревцу.

-Топлотни капацитет топловодне мреже је 2,2 MW, биће изведено око 4 000 метара цевовода, чиме ће се створити технички услови за прикључење 74 објекта на систем даљинског грејања за наредну грејну сезону, рекао је Стојковић и додао:

-Када је у питању Изворска улица, планирана је изградња преносне топловодне мреже за напајање топлотном енергијом будуће ТПС „Изворска II“, као и изградња објекта ТПС са припадајућом машинском и електро опремом. Радови подразумевају наставак изградње цевовода кроз Изворску улицу, према техничким условима Јавног предузећа „Железнице Србије“. У наредној фази градње, за коју још увек нису обезбеђена финансијска средства, предвиђена је изградња секундарне топловодне мреже за напајање топлотном енергијом објеката на зони ТПС „Изворска II“ на адресама: Васе Чарапића 30 – 44, Југовићева 2 – 52 и 57 – 85, Изворска 8 – 24 и 13 – 21, Данила Киша 1 – 21 и 2 – 26 и Милоша Црњанског 1 – 2, рекао је директор Топлификације.

Позитивна оцена за протеклу грејну сезону 

Славиша Стојковић

Протеклу грејну сезону, директор пожаревачког Јавног предузећа „Топлификација“  Славиша Стојковић оценио је као позитивну, упркос чињеници да је било текућих проблема.

-Запослени у Топлификацији свесни су стања система који је релативно стар, а који је и поред тога функционалан. Из тог разлога паралелно радимо на ширењу мреже, али се фокусирамо и на одржавање толовода. Важно нам је да овај систем буде одржив и у наредном периоду. У протеклог грејној сезони приметили смо доста цурења и других аномалија, због чега смо ове године акценат ставили на замену цевовода. Све то креће се у правцу отклањања кварова и побољшања услуге. Све проблеме које смо имали током грејне сезоне отклоњени су у најкраћем могућем року, а на задовољство наших корисника. Свесни смо да квалитет испоруке топлотне енергије није на оном нивоу на коме наши грађани то очекују у појединим деловима града, али за то постоје објективни,  оправдани разлози. Један од њих је, споменућу поново, што град нема станицу за подизање притиска на локацији Јеримијино поље. Такође, експанзија ширења топлификационе мреже у последњих десет година довела је до тога да испорука енергије буде на нешто нижем нивоу него што је то раније било, истакао је Стојковић и додао да је систем пожаревачке топлификације, упркос свим недостацима и проблемима, и даље један од најбољих у Србији, како по питању квалитета, тако и цене. 

ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОВОДА

Ово јавно предузеће, истовремено са ширењем мреже фаворизује и сферу одржавања топловода, односно улаже у одржавање и замену цевовода, у отклањање кварова и других недостатака који током грејне сезоне могу правити неке веће проблеме. Стојковић истиче да је најважније наредну грејну сезону дочекати спремно како би грађани имали квалитетну, континуирану, константну услугу, односно испоруку топлотне енергије.

-Планирани радови на инвестиционом одржавању постојеће топлификационе мреже и топлопредајних станица чија је реализација планирана током ове године, изводиће се у Улици Симе Симића, између Шумадијске и Косовске улице у Пожаревцу. У плану је замена дотрајале преносне топловодне мреже дужине 260 метара, у делу улице, као и доградња мреже у дужини од 80 метара, до уласка у Прилепску улицу. Инвестициона одржавања планирана су и у Улици Шесте личке. Реч је о замени дотрајале преносне топловодне мреже у укупној дужини од 100 метара, како у делу улице, тако и у деловима бочних улица у Пожаревцу, најавио је директор ЈП „Топлификација“.

Радови на одржавању топлификационе мреже предвиђени су и у дворишту Основне школе „Доситеј Обрадовић“ и Економско – трговинске школе у Пожаревцу. Планирана је замена дотрајалих делова секундарне топловодне мреже дужине 150 метара, преко које се топлотном енергијом из зонске топлопредајне станице ОШ „Доситеј Обрадовић” снабдева Економска школа.

Такође, у улицама Лоле Рибара и Шумадијској радиће се на замени дотрајалих делова преносне топловодне мреже магистралног крака од 280 метара, преко које се топлотном енергијом снабдева део града преко пруге у Улици Моше Пијаде.

Замена дотрајале дистрибутивне топловодне мреже, 260 метара, радиће се у делу Улице 7. јул у којој ће се обавити и замена прикључних топловода за индивидуалне стамбене објекте, прикључене на зонску топлопредајну станицу ТПС „Липов лад“. На вреловод Костолац – Пожаревац у плану је замена делова дотрајале преносне топловодне мреже предизолованим цевима, док је на зонској топлопредајној станици „Палата Морава“ у Пожаревцу предвиђени замена дотрајале машинске и електро опреме и реконструкција ЗТПС капацитета 3,0 MW. Топлификација ће средства уложити и у замену дотрајале машинске и електро опреме, као и у реконструкцију зонских топлопредајних станица „Куле Стиг“ капацитета 3,0 MW и Дома пензионера од 1,0 MW.

М. П.

Share.

Comments are closed.

Skip to content