2018-04-18T11:29:17+02:00 18. априла, 2018. 11:29 |

Школовање за пољопривредне техничаре

     Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“у Пожаревцу у оквиру четворогодишњег средњег стручног образовања, школује за занимање –  пољопривредни техничар. Циљ је да се ученици оспособе за организовање и бављење биљном и сточарском производњом. Пољопривреда је прошлост, садашњост, а и будућност Србије и све више младих људи се одлучује да живи од земље, наравно уз услове који се итекако разликују од оних из прошлог века. У 21. веку се тежи интензивирању и осавремењивању пољопривредне производње, њеној специјализацији.

Пољопривредна производња, како на својим окућницама, пољопривредним газдинствима, фармама, кластер удружењима у области биљне производње, тако и у другим производним и прерађивачким капацитетима окренутим производњи пољопривредних добара и пружања услуга, тражи знање.

-Интензивирана производња даје више шанси за професионални развој као и узгој добрих и здравствено безбедних сировина за производњу и прераду хране. Да би у томе успели неопходно је, а у томе се ми залажемо као њихови наставници, да будући пољопривредни техничари стекну у нашој школи потребна знања, а на површинама школске економије која поседује 82 хектара обрадивих површина, потребне вештине довољне за проверу стечених знања из стручних предмета који се изучавају на овом смеру:педологије и агрохемије, пољопривредне технике, заштите биља, ратарства и повртарства, воћарства и виноградарства као и сточарске производње, каже дипломирани пољопривредни инжењер Весна Јовић, професор у школи.

Упис у први разред

           У први разред Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“ школске 2018 / 2019. године биће уписано по једно одељење од 30 ученика на четворогодишњим образовним профилима: пољопривредни техничар, ветеринарски и прехрамбени техничар.

Од трогодишњих образовних профила школа ће уписати ученике на занимања: произвођач прехрамбених производа, цвећар – вртлар, пекар и месар. На свако од ових занимања уписује се по 15 ученика.

 

Осим теоријских, пољопривредни техничари током четворогодшњег школовања стичу и практична знања за све врсте пољопривредне производње.

По завршетку четворогодишњег школовања ученици имају проходност и могућност уписа на факултете природног усмерења, медицински, фармацеутски ,факултет ветеринарске медицине, пољопривредни, шумарски, математички, као и низ других. Такође, отворена су врата високих струковних школа пољопривредног  и других усмерења. Осим наставка школовања имају могућност запошљавања у самосталним пољопривредним апотекама и продавницама пољопривредних производа, затим могућност отварања предузећа за промет пољопривредне технике и резервних делова, отварања предузећа која се баве производњом и прометом пољопривредних производа, могу да буду самостални робни произвођачи у ратарству, повртарству, воћарству и виноградарству. Такође, могу да раде у осигуравајућим друштвима у области осигурања пољопривредне производње.

Школа са традицијом

Указом Народне скупштине Књажевине Србије у другој половини 19. века, у Пожаревцу је основана Земљоделско – шумарска школа. Кроз  три века историје, школа се мењала и прилагођавала времену и стандардима, пролазила кроз реформе,напредовала,осавремењавалада би и данас била цењена и значајна образовно-васпитна установа. Данас ради под називом Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“. У 21. веку то је средња стручна школа са око 400 ученика који се образују за рад у пољопривреди, ветерини, прехрмабеној индустрији и хортикултури. Стручан тим професора их води кроз општеобразовну, теоријску и практичну наставу по школским програмима и у добро опремљеним учионицама, кабинетима, лабораторијама.

Практична настава којој се придаје велики значај се изводи на школској економији, у пекари,радионици за прераду воћа и поврћа,ветеринарској амбуланти као и у фабрикама социјалних партнера.