На позив председника Скупштине Бранка М. Кецмана у Кучеву је прошле недеље одржана седница локалног парламента. На почетку је председавајући информисао о околностима које су довеле до разрешења одборника Слађана Миљковића са места члана Савета за буџет и финансије. И у даљем раду Скупштине било је речи о разрешењима.

Пошто су чланови Савета Месне заједнице Раденка поднели оставке, донета је одлука о њиховом разрешењу и о именовању Ратомира Миленковића за повереника Скупштине општине за Месну заједницу Раденка. Према речима Кецмана, избори за нове чланове Савета ове месне заједнице морају бити расписани у наредних 15 дана и одржани најкасније 45 дана од расписивања.

Даријан Дрикић

Са већином тачака на овој седници претходно се сагласило Општинско веће што је случај и са одлуком о прибављању непокретности у јавну својину Општине пет катастарских парцела, непосредном погодбом.

Разлог за доношење ове одлуке је потреба општине за ширењем старог гробља.

На дневном реду заседања нашао се и захтев Ловачког удружења „Јелен“ да им се плаћање купопродајне цене за простор око Ловачког дома неопходног, поред осталог и за изградњу хладњаче, омогући на рате што им је Скупштина одобрила. Одборници су се позитивно изјаснили и о самоиницијативном предлогу за покретање поступка за реализацију јавно – приватног партнерства за обављање јавног линијског, градског и приградског превоза путника. Прихваћен је и предлог о успостављању сарадње Града Пожаревца са осталим локалним самоуправама Браничевског округа изутев са Општином Жабари, око решавања питања управљања отпадом односно изградње Регионалне депоније.

Радно председништво

Сет тачака односио се на пословање јавних установа чији је оснивач општина: Туристичке организације, Центра за културу, Библиотеке и Дома здравља. Усвојени су, наиме, извештаји о њиховом прошлогодишњем раду као и програми рада за ову годину.

Када је реч о Јавном комуналном предузећу, чији је оснивач такође Општина, прихваћене су измене и допуне програма пословања у делу који се односи на пријем нових радника на упражњена радна места због одласка у пензију. Сада више није потребно о да се о томе изјашњавају надлежне републичке институције. У складу са овом новином ЈКП Кучево у овој години моћи ће да упосли шест нових радника.

И у наставку заседања било је речи о ЈКП Кучево. Одборници су прихватили захтев за разрешење Славише Маријоковића са места директора овог предузећа због ангажовања на другим важним задацима у институцијама лококалне самоуправе и за новог вршиоца дужности директора именовали Даријана Дрикића, који је до сада обављао функцију помоћника председника Општине.

Share.

Comments are closed.

Skip to content