На последњој седници Скупштине града Пожаревца, којом су председавали председник локалног парламента Предраг Мијатовић и заменица председника Скупштине Наташа Крстић, одборници су усвојили први ребаланс буџета за ову годину. 

-Имајући у виду висину опредељених средства, може се рећи да је инвестициони потенцијал буџета и даље велики, сматра градоначелник Пожаревца Саша Павловић.

Укупан инвестициони потенцијал буџетских средстава за ову годину који ће се реализовати преко свих корисника износи 2 милијарде 407 милиона 784 хиљаде динара.

            А. Оташевић, П. Мијатовић, Н. Крстић и С. Павловић

Ребалансом, између осталог, предвиђена је изградња атлетског стадиона на простору вашариста. Такође, планиарана је и изградња помоћних терена. У току су и преговори око изградње затвореног базена, пројекат је у фази израде. Средства у вредности од око 35 милиона динара издвојена су и у циљу подршке пројекту румунско – српске  иницијативе у борби против канцера. Новац ће бити искоришћен у сврху опремања трафо станице која је потребна за пуштање у рад новог дела пожаревачке Болнице. У плану је и изградња нових бунара за повећање капацитета воде, а радиће се и на побољшању самоочитавања воде.

Једна од крупних капиталних инвестиција јесте реконструкција и доградња Галерије Милене Павловић Барили у Пожаревцу. Средства у висини од 20 милиона динара обезбедило је Министарство културе, док ће локална самоуправа у реализацију овог пројекта уложити додатних 46 милиона динара.

Одборници су прихватили и измену овогодишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине. Наведени програм садржи 23 пројекта укупне вредности од преко 430 милиона 193 хиљаде динара. У оквиру ове прве измене обезбеђују се додатна средства од 177 милиона 101 хиљаде динара.

Средства су расподељена на три активности и то на системе унапређења управљања отпадом, корисник је пожаревачко Јавно комунално преудузеће “Комуналне службе”. У питању је опремање возила са приколицом и превоз отпада на регионалну депонију, као и опремање аброл контејнерима. Укупан износ средстава је 100 милиона и 800 хиљада динара. Циљ је успоставити систем одношења отпада са трансфер станице на депонију. Градоначелник се осврнуо и на изградњу регионалне депоније и најавио израду пројекта.

Још једна активност у коју ће бити уложена средства из Буџетског фонда односи се на заштиту вода и управљање отпадним водама. Реч је о изградњи фекалне канализације у Улици Филипа Вишњића, дужине 1.600 метара, у износу од 23 милиона динара.

Такође, средства је добило и Јавно предузеће “Топлификација”. Финансира се изградња дистрибутивне мреже и прикључака топловода на локацији топлопредајне станице 9/60 и 11/60 у Улици Немање Томића 18. Опредељена средства у ове сврхе су 52 милиона 668 хиљада динара.

На овом скупштинском  заседању нови мандати директорских фунција поново су поверени истим људима. На чело Народног музеја реизабран је др Гордан Бојковић, а на место директора Центра за социјални рад у Пожаревцу Татјана Рајић.

Share.

Comments are closed.

Skip to content