2018-11-04T08:48:30+01:00 4. новембра, 2018. 08:48 |

СКУПШТИНА У МАЛОМ ЦРНИЋУ: Усвојени програми рада установа

На седници Скупштине општине Мало Црниће којом је председала Горанка Стевић разматрано је 14 тачака дневног реда, а најпре је за новог члана Општинског већа тајним гласањем изабран Дејан Томић из Божевца. Потом је усвојен годишњи план рада Предшколске установе „14. октобар“ за школску 2018/2019. годину, као и извештај о остваривању годишњег плана ове установе за 2017/2018. годину. Тренутно је уписано 141 дете у 9 васпитних група, а приоритетни задаци за наредну годину су изградња новог вртића, побољшање услова рада у свим васпитним групама, едукација васпитача…

Одборници су усвојили програме рада Центра за културу Општине Мало Црниће и Библиотеке „Србољуб Митић“ за 2019. годину. У наредном периоду Центар за културу свој рад базираће на организовању и афирмацији квалитетних стваралачких вредности из области аматеризма.

-Проширићемо своје програмске садржаје који се односе како на регионалну тако и на међународну сарадњу, организоваћемо разне културне садржаје који ће бити прилагођени потребама грађана наше локалне самоуправе. Од ове године Фолклорни ансамбл Општине Мало Црниће је у финансијском плану предвиђен као нови пројекат, сада броји преко 100 чланова и поднели смо захтев за додатна средства из којих ће бити финансиран, јер ће бити издвојен као посебна програмска активност. Ансамбл је током девет месеци постојања учествовао на бројним домаћим и међународним манифестацијама и на најбољи начин промовисао нашу општину, казала је Бебица Миловановић, директорка  Центра за културу.

Увођењем грејања стекли су се услови да Библиотека „Србољуб Митић“ функционише на квалитетнији начин у току целе календарске године.

-Циљ је едукација најмлађих генерација и сви наши напори, стремљења и тежње су усмерени на најмлађе, казала је директорка Библиотеке Данијела Божичковић Радуловић.

Изгласана је и измена и допуна Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ за 2018. годину, а ради се о пренамени средстава апропријација са две позиције, због недовољно опредељених средстава за послове крпљења ударних рупа и недовољно опредељених средстава за исплату солидарне помоћи.

  Седницом је председавала Горанка Стевић

Извештај о процени штете односи се на територију угрожених насеља Топоница, Велико Село, Крављи До, Шљивовац и Мало Градиште, која су претрпела штету услед бујичних поплава проузрокованим обилним кишама 13. и 14. јуна. Комисија је утврдила укупну штету од 50.759.000 динара. Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта регулише се заштита од пољске штете, спаљивања органских остатака и заштита пољопривредног земљишта од мраза, града, пожара и других елементарних непогода.

Одборници су дали зелено светло на одлуку о утврђивању закупнине за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Општина Мало Црниће, одлуку о образовању Савета за безбедност, одлуку о приступању доношења Статута Општине и за члана Управног одбора Дома здравља именована је Милена Ћирковић, дипломирани економиста из Великог Црнића.

Осврнувши се на годишњи план рада Предшколске установе, председница СО Горанка Стевић је нагласила да је у овој години за образовање издвојено 72 милиона динара, урађен је пројекат за изградњу новог вртића и велики напори су уложени да се омогући свој деци да похађају вртић упркос недостатку простора.

                                                                                                Д.Динић