2018-02-13T22:20:47+01:00 13. фебруара, 2018. 22:20 |

СКУПШТИНА У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ: За реконструкцију Болнице 5 милиона

На последњој  седници локалног парламента у Петровцу, одборници су разматрали и са 33 гласа за, усвојили одлуку о измени и допуни одлуке о буџету Општине за 2018. годину  – ребаланс један. Овом изменом коригована су пренета неутрошена средства из 2017. године за износ који је уплаћен последњег радног дана прошле године на рачун буџета и та средства се сада усмеравају на програм – саобраћај и саобраћајна инфраструктура, тачније на Фонд за саобраћај у оквиру апропријација – услуге по уговору и зграде и грађевински објекти.

           -Једна од најзначајнијих промена јесте увођење новог пројекта у оквиру програма – урбанизам, становање и просторно планирање. Ради се о изради пројекта за адаптацију и реконструкцију петровачке Болнице. У тренутку доношења одлуке о буџету није било  извесно да ће доћи до реализације овог пројекта, тако да га нисмо испланирали и зато га сада планирамо и обезбеђујемо средства у износу од 5 милиона динара. Такође, повећавају се средства на апропријацији за куповину земљишта за 2 милиона динара. Остале, углавном ситније промене се односе на преусмеравање средстава са једне на другу апропријацију, а ово увећање за пројекат адаптације и куповину земљишта се обезбеђује смањивањем апропријација у оквиру раздела Општинске управе, истакла је Јадранка Младеновић, руководилац Одељења за финансије и буџет.

           Председник Скупштине општине Миланче Аћимовић истиче да ребаланс није проистекао зато што је буџет лоше конципиран, већ је он последица бројних активности локалне самоуправе на привлачењу нових инвестиција.

           -Све оно што председник Општине Душко Нединић уради у министарствима и другим републичким институцијама око обезбеђења средстава за инвестиције, ми се у Скупштини трудимо да одлукама испратимо, како би те послове благовремено одрадили. Овде се конкретно ради о новом пројекту за адаптацију и реконструкцију  Болнице и за ту сврху је у буџету предвиђена нова позиција у висини од 5 милиона динара. У првој фази биће завршена вешерница и нова котларница на коју ће бити прикључене и неке од установа, као што су основна школа и спортска хала. Други пројекат који је обухваћен овим ребалансом односи се на реконструкцију раскрснице код Болнице и прикључак путева са обе стране код моста. Пошто је председник Општине успео да у „Путевима Србије“ обезбеди да се у наредним месецима крене са пројектовањем, а онда и изградњом заобилазног пута Каменово – Забрђе, овим ребалансом обезбеђујемо и средства за евентуални откуп земљишта, рекао је Аћимовић.

           Међу значајнијим одлукама које су усвојене на прошлонедељнм заседању свакако је и она која се тиче давања сагласности на колективни уговор за Комунално јавно предузеће „Извор“, а у наставку седнице одборници су дали зелено светло на: тромесечне извештаје о реализацији програма пословања за четврто тромесечје 2017. године ЈКП „Паркинг сервиса“ и КЈП „Извор“, измену одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, измену програма пословања КЈП „Извор“, одлуку о обављању комуналне делатности зоохигијене, измену одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини, измену одлуке о постављању и уклањању објеката привременог карактера на површинама јавне намене, измену одлуке о постављању и уклањању башти, измену одлуке о одређивању радног времена угоститељских, трговинских, занатских и услужних објеката, измену одлуке о некатегорисаним путевима и одлуку о минималним висинама износа издвајања за одржавање заједничких делова зграде и накнаде за рад принудно постављеног професионалног управника у стамбеним и стамбено – пословним зградама на територији Општине Петровац.

                                                                                                                Д.Динић