2021-03-12T10:40:20+01:00 10. марта, 2021. 14:20 |

Скупштина града Пожаревца: Донета одлука о куповини имовине Шећеране

А. Оташевић, П. Мијатовић и Н. Крстић

У великој сали Центра за културу у Пожаревцу одржана је седница Скупштине града.

Већином гласова, одборници су усвојили Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна градског буџета.

Тачка која је изазвала велику расправу међу одборницима опозиције и владајеће већине односила се на разматрање  Одлуке о прибављању непокретне имовине – грађевинског земљишта у јавну својину Града Пожаревца. Градоначелник Пожаревца Саша Павловић објаснио је да је ово стандарни вид процедуре приликом било каквог прибављања имовине. У јавну својину, према његовим речима, прибавља се непокретна имовина – грађевинско земљиште од предузећа у друштвеној својини „Фабрика шећера“ у стечају. У питању је око 15,6 хектара који се наслања на потез Улице Ђуре Ђаковића и наставља се на петљу према Великом Градишту, западно од постојећих објеката Фабрике шећера.

На дневном реду нашли су се и предлози аката из области избора, постављења, именовања, разрешења и престанка мандата. Измењена је Одлука о образовању Комисије за планове, али и донета решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Туристичке организације и Школског одбора Основне школе „Свети Сава“.

Опширније са седнице Скупштине града Пожаревца читајте у наредном броју „Реч народа“ од 16. марта.